ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลยุทธ์อะไรดีที่สุด

-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Trend Following" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Swing Trading" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
-ถ้าเราไปฟังคนใช้ "แท่งเทียน ใช้กราฟเปล่า" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน
- ถ้าเราไปฟังคนใช้ "Grid system" ก็จะได้ยินคำโฆษณาและพูดแต่ข้อดีของมัน

ดังนั้นสาระคงไม่ใช่ "การเชื่อ" เคลิ้มไปตามผู้พูด หรือการมานั่งเปรียบเทียบว่ากลยุทธ์อะไรดีที่สุด แต่สาระคือ การเข้าใจ หาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเรา 


อย่าใช้กลยุทธ์เพียงเพราะเชื่อว่ามันจะดี เชื่อมั่นตามคำบอกเล่าหรือ เชื่อเพียงเพราะท่องจำต่อๆกันมา
แต่ไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็มองไม่เห็นข้อจำกัด ข้อเสียของกลยุทธ์ มองไม่เห็นความเสี่ยง

สุดท้ายพอเจ๊งขาดทุน ก็โทษเครื่องมือ โทษระบบ เปลี่ยนสำนัก เปลี่ยนกูรู หากลยุทธ์ใหม่ วนซ้ำพายเรือในอ่างไม่รู้จบ จนกว่าจำหมดแรงเลิกเป็นเทรดเดอร์ไป

ถ้าอยากศึกษากลยุทธ์ อย่าไปฟังแค่สรรพคุณข้อดี จงตั้งคำถาม ถึงข้อเสีย ข้อด้อยของกลยุทธ์ แล้วทำความเข้าใจ ก่อนจะนำมันมาใช้ แล้วให้เวลาในการทดลองลงมือปฏิบัติ ให้มากให้หนัก 

เมื่อเข้าใจถ่องแท้ สามารถใช้เป็นเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเราและเหมาะสม ถูกต้องกับสถานการณ์(พฤติกรรมราคา) มันจะพาเราไปสู่ความสำเร็จ ได้ครับ