ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีรับมือกับ Fake News

มีคนถามว่าถ้าเทรดหุ้นไม่ต้องดูข่าว ไม่ต้องตามข่าวเลยดีไหม เพราะทุกวันนี้มีแต่ข่าวที่มี Bias หรือไม่ก็มีแต่ Fake News ตามสื่อออนไลน์เต็มไปหมด

จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนคิดแบบนี้ในปัจจุบัน แต่มันอาจจะไม่ใช่ทางออกเดียวเสมอไปครับ ถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงก็จะพบ สื่อทุกสื่อ ไม่ว่าจะออนไลน์ หรืออฟไลน์ ล้วนมี Agenda มีเกมส์การตลาด ที่แฝงมาในการนำเสนอข่าว นำเสนอความคิดเห็นได้ทั้งนั้น และมีมานมนานแล้ว แต่คนยังต้องเลือกติดตาม เพราะมันคือช่องทางในการอัพเดตข่าวสาร ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

สิ่งที่ทำได้คือต้องเพิ่มความฉลาดในกระบวนการรับรู้(Perception Process) ตั้งแต่การเลือกแหล่งที่มา ,การจำแนกข้อมูล(Data) ออกจาก ข้อคิดเห็น, การสอบทานด้วยการรับข่าวข้อมูลมากกว่าหนึ่งแห่ง จากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่ฟังหรือเลือกเชื่อจากบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเชื่อจากความคิดเห็นของบุคคลใดบุคลหนึ่ง

กรณีเรื่องข้อมูลหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักวิชาการ ความเฉพาะทาง ควรหาเอกสารวิชาการหรือตำราวิชาการ ประกอบ อ้างอิงความสมเหตุสมผล

ภาพ Perception Process ถ้าใครเคยศึกษาเรื่องจิตวิทยา น่าเคยผ่านตา อ้างอิงจากตำราวิจัย Organizational Behavior ของ James G. Hunt, and Richard N. Osborn

สุดท้ายเรื่องการตีความ ที่ต้องระมัดระวังเพราะตรงนี้ต้องใช้สติและปัญญา ในการพิจารณา ไม่ว่าจะข่าวจริงข่าวปลอม ถ้าตัวเราเองมีอคติ มีประสบการณ์ที่ชักนำให้โน้มเอียง หรือโดนชี้นำจากคนรอบข้าง หรือบุคคลอื่น การตีความเราก็เพี้ยนได้

การไม่รับรู้หรือการไม่มีข้อมูลสาธารณะ ไม่ทราบข่าวสารความเป็นไป ก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยเสมอไป เพราะไม่รู้ก็โดนหลอกโดนชี้นำจากคนบางกลุ่มที่เล่นกับความไม่รู้ หรือความไม่เท่าทันของเรา ได้เช่นกัน เช่นประเภทชวนเชื่อว่าเป็น "ข่าววงใน" เป็นต้น

ดังนั้นจะอ่านข่าวจากสื่อใดๆ หรือจะฟังจากทีวี หรืออ่านจากเฟสบุ๊ค ก็ทำไปเถอะครับ แต่ทำอย่างมี สติ มีปัญญา คิดให้รอบครอบ ก่อนนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ ซื้อหรือขาย
ศึกษาเรื่อง Perception Process เพิ่มเติมได้ที่