ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Two Centuries of Momentum

เช้านี้นั่งอ่าน paper เรื่อง Two Centuries of Momentum ของ Newfound Research (Quant Investment Firm) มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยสรุป paper เขาเขียนถึง momentum strategies สไตล์ Buy High Sell higher นั้นแหละ แต่มิติในการเรียบเรียงนำเสนอไม่ใช่เรื่องกลยุทธ์อย่างเดียว
ผู้เขียนนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ momentum ทั้งแบบ cross-sectional และ time series momentum แสดงข้อมูลประวัติตั้งแต่ยุคเริ่มต้นในตลาดหุ้น Wall Street ย้อนไปสมัย David Ricardo, Charles H. Dow(1851) และนำเสนอถึงช่วงตกต่ำที่ทำให้คนจำนวนไม่น้อยหันหลังให้กับการเก็งกำไรหลังสิ้นสุดช่วงตลาดกระทิง

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Modern Portfolio Theory + EMH ,Technical Analysis, Market anomaly และ Risk Management สำหรับผมคิดว่าตอน Manage Risk ด้วย momentum น่าสนใจสุดแหละ อ้างอิงการจัดพอร์ตผสม equity index, currency, commodity และ bond futures บนกลยุทธ์ momentum ของ AQR ซึ่งผู้เขียนไปหาข้อมูลอ้างอิงจาก Academic paper ในยุคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Momentum Investing/Trading ได้หลากหลายดี เช่น paper คลาสิกสายนี้อย่าง Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency ของ Jegadeesh รวมไปถึง paper ยุคหลังวิกฤติการเงินปี 2008 อย่าง “Value and Momentum Everywhere,” ของ Cliff
Asness หรือ “Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum” ปี 2012 ของคุณ Antonacci

ถ้าใครศึกษาหรือพัฒนาระบบเทรดด้าน Momentum อยากแนะนำว่า paper นี้ไม่ควรพลาดเลยครับ มีเนื้อหาและประเด็นที่น่าสนใจหลายตอน รวมถึงมี reference ตัวบทความวิชาการงานวิจัยด้านนี้ให้ไปศึกษาต่อได้ด้วย สนใจดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง