ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

Key สำคัญในการเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้นคือ "การตัดสินใจ (Decision Making)" ระบบเทรด(trading system) แกนหลักประกอบด้วย กลยุทธ์การเทรด(entry&exit)และการบริหารจัดการเงิน นั้นก็คือ Framework มาช่วยการสนับสนุนการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในสนามจริงที่มีเวลาจำกัดมีความกดดันจากผลกำไรขาดทุนจริงที่เกิด มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคิดได้เร็ว ตัดสินใจได้ดีโดยปราศจาก Bias ทางอารมณ์

ถ้าเป็นมือใหม่หัดเทรด อยากจะ day trading หรือจะสั้นระดับ scalping มันไม่ใช่แค่เรื่องการนั่งเฝ้าหน้าจอส่องกราฟ ส่องแท่งเทียน อย่างเดียว สิ่งควรเริ่มทำคือการฝึกหัดเรื่องการตัดสินใจ บนภาวะที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนให้เป็นก่อน
ทักษะนี้คุ้มค่ามากถ้าเราเรียนรู้ และทำได้ดี โดยเฉพาะการสร้างระบบมาบริหารจัดการอารมณ์ ไม่ให้เกิดการแทรกสอดในการตัดสินใจ การรู้จัดประเมินความน่าจะเป็น และสุดท้ายเรื่องของการดีลกับผลของการตัดสินใจ action ที่เกิดตามมาทั้งดีและร้าย เพราะมันคือทักษะเดียวกันกับการ take risk ในชีวิตประจำวัน หรือการทำธุรกิจ เพียงแต่ความถี่ของการตัดสินใจในการเทรด มันจะเกิดบ่อย เกิดขึ้นได้ตลอดมากกว่า

ดังนั้นเราจะเห็นว่า เทรดเดอร์ที่เก่ง อาจจะไม่ต้องมี method หรือมีระบบในการเทรดเดียวกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ คนเหล่านี้ไม่ใช่พวกที่ นั่งลอก นั่งเดา หรือนั่งทำตามคำสั่ง แต่ พัฒนาทักษะ สั่งสมประสบการณ์ในการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ อย่างดีและยิ่งยวด รู้ว่าเมื่อสถานการณ์เกิดจะตัดสินใจอย่างไร และรับมือผลความผิดพลาดสูญเสียอย่างไร ตรงนี้คือปัจจัยสำคัญทีจะทำให้เทรดเดอร์อยู่รอด และประสบความสำเร็จระยะยาวครับ