ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

" EU is in an existential crisis”

George Soros ออกมาเตือนเกี่ยวกับ EU อีกครั้งในการบรรยายที่งานประชุมสัมมนาจัดโดย European Council คุณ Soros ชี้เป้าไปที่ประเด็นค่าเงินและการเมือง จุดอ่อนการรวมประเทศของ EU และใช้ค่าเงินเดียวกัน กลายเป็นปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเมืองที่พรรคสายประชานิยมกำลังขึ้นมามีอำนาจแล้วชักนำประเทศไปสู่การแยกตัวแบบที่เกิดกรณี Brexit ซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นวิตกกังวลที่กำลังเผชิญกับประเทศอิตาลี

บวกรวมกับปัญหาเดิมของ EU เช่นเรื่องนโยบายเปิดพรมแดนรับผู้อพยพที่ตามมาซึ่งเรื่องปัญหาการก่อการร้ายในยุโรป และรวมถึงนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะ ลดรายจ่ายของประเทศที่มีปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก ทำให้โซรอสเชื่อว่า ไม่เกินเลยที่จะกล่าวว่า EU ตกอยู่ในความเสี่ยงด้านความมั่งคงในการรวมเป็นเอกภาพ ส่วนปมการเมืองเรื่องการล้มข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านของสหรัฐ ก็จะนำไปสู่ภาพความสัมพันธ์ที่เสื่อมลงระหว่าง US และ EUเช่นเดียวกัน soros พูดถึงปัญหา การแข็งค่าของ USD และการเกิดภาวะ Fund flow ไหลออกจากตลาด EM ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ค่าเงินอ่อนตัว ซึ่งโซรอสมองว่าจะนำไปสู่วิกฤตการเงินครั้งใหญ่
ตอนท้าย soros เสนอทางออกปัญหา EU ด้วยการตั้ง EU-funded จำนวน $35 billion ช่วยประเทศที่ต้องการรับผู้อพยพลี้ภัย ยกเลิกการบังคับให้สมาชิกต้องใช้เงินสกุลเดียวกัน คือเงิน EUR
อ้างอิงจาก