ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สุขภาพ ต้นทุนสำคัญของเทรดเดอร์

เทรดเดอร์คืออาชีพ ที่ต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดันสูง ยิ่งไปกว่านั้น คือเรื่องของความผันผวนไม่แน่นอน ของตลาดที่เราไม่สามารถควบคุม คาดเดาได้ ส่วนใหญ่ผลกระทบของการขาดทุน มันจะไม่ใช่แค่เสียเงิน อย่างเดียว มันมีเรื่องของสุขภาพ(จิตใจ+ร่างกาย)อีกด้วย
ทั้งเรื่องสุขภาพจิตจากความเครียด ความวิตกกังวล จากความทุกข์ ความผิดหวัง รวมไปถึงสุขภาพกายจากการต้องทำงานหนัก ต้องใช้เวลาในการเทรด ในการศึกษาเตรียมตัว ดังนั้นพออายุเข้าเกินหลัก 30 สุขภาพจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก และถ้าดูแลรักษาไม่ดี หรือใช้สุขภาพแลกเงินแบบไม่สมดุล โอกาสเสียหรือขาดทุนในระยะยาวก็จะมีสูง
บทความ businessinsider อ้างอิงคำบอกเล่าของ Dr. Arjun Ghosh ตำแหน่ง consultant cardiologist จาก Barts Heart Centre ถึงการเก็บสถิติของการป่วยต้องเข้ารักษาตัวของเหล่า Bankers และ finance professional อายุ 20-30 ปีใน UK มีการเข้ารักษาตัวโรคหัวใจสูงเพิ่ม 10% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้กลุ่มอาชีพด้านการเงินการลงทุนช่วงอายุ 20s ,30s มีสถิติการป่วยเป็นโรคหัวใจ หัวใจวาย เพิ่มและมีความถี่การเข้ารักษาตัวฉุกเฉินกับแพทย์หัวใจที่สูงขึ้น(เฉลี่ย3-4ครั้งต่อปีต่อคน) ซึ่งคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแนะนำเรื่องของการจัดการกับความเครียด ลดความกดดัน ลดเวลาในการทำงานลง


เขียนเล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้เห็นถึงอีกด้านของการเป็นเทรดเดอร์ บวกกับเช้านี้เพิ่งทราบข่าวจากเพื่อนที่รู้จัก ซึ่งเป็นเทรดเดอร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง ต้องมาป่วยเป็นโรคหัวใจ ตั้งแต่อายุไม่เข้าวัย 40 จากภาวะความเครียดในภาวะตลาดแบบนี้และการพักผ่อนไม่เพียงพอ(ไม่ใช่ไม่นอนแต่นอนไม่หลับ)
เรื่องนี้สำคัญ ถ้าเราอยากเป็นเทรดเดอร์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรมองเรื่องของ"สุขภาพ" เป็นอีก factor สำคัญในการออกแบบการเทรด ความเสี่ยงที่เราต้องเผชิญ(ระดับความกดดันที่เหมาะสม) ,ระยะเวลาในการเทรดและการเฝ้าติดตาม เป็นต้น
ไม่ควรมองเรื่องของกำไรหรือผลตอบแทนที่จะโกยได้อย่างเดียว เพราะบางทีกำไรที่ได้มา อาจจะไม่คุ้มค่ากับการสิ่งต้องเสียไป ทั้งสุขภาพและเวลาที่จะได้อยู่ใช้ชีวิต enjoy กับครอบครัว คนที่เรารัก
อ้างอิง