ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทอสอบ GRID(+Machine Learning) บน MT4 TFEX

สาธิต GRID(+ML) บน MT4 TFEX S50 คลิปผลการทดลองตัวอย่างการทำงานจริงของระบบ GRID โดย กลยุทธ์หลักเพื่อใช้ในการเป็น Hedging Layer สะสมสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตหลัก(ผสมกับการเก็บ cashflow จาก Market volatile) 

ซึ่งใช้จุดเด่นของ MT4 TFEX ในการจัด Order แบบ GRID (แตกต่างจาก FIFO แบบอดีต)

- Non Linear GRID Trading
- No SL,TP , No Pending Order
- Dynamic Zone based on Machine Learning
- Dynamic Exit strategies
- Low Risk (Balance = 500000, RPT 100000 per Unit, SLD>40%ofCV,Max = 5 Contract)
- Stop loss By Time (time based exit strategies)


เข้าดูตัวอย่างการทำงานได้จาก link