ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Wealth gap

งาน World Economic Forum นอกจากประเด็นความตรึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐแล้ว ยังมีเรื่องของ ความเหลื่อมล้ำ ช่องว่าระหว่างคนจนและคนรวยที่กว้างขึ้น

สื่อหลายเจ้านำเสนอประเด็นนี้โดยเฉพาะตัวเลขสถิติ เช่น
ทรัพย์สมบัติ ของคนรวยนั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่คนจนทรัพย์สมบัติกลับลดลง ค่าเฉลี่ยของคนจน 3.8 billion คนนั้นมีรายได้น้อยกว่า $5.5 ต่อวันรายงานของ oxfam ระบุปัจจุบันสินทรัพย์ของมหาเศรษฐี นั้นเติบโตขึ้นมากกว่าอดีตหลายเท่าตัว คิดค่าเฉลี่ย 2.5 billion ต่อวัน รวมไปถึงความได้เปรียบ เช่นสิทธิ์ทางภาษีและข้อยกเว้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจ จากนโยบายการเมืองของประเทศต่างๆ

นักข่าวมองว่า อาจจะได้เห็นการอภิปรายหรือหาทางออกเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ ที่กำลังอาจจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ของโลกในอนาคต ใน theme หัวข้อ Globalization 4.0 ด้วย

จากภาพ บลูมเบริ์กรายงานสินทรัพย์ ของเหล่ามหาเศรษฐีพันล้านคนดัง เทียบขนาดสินทรัพย์จากปี 2009 ถึง ปี 2019 เราจะเห็นถึงการเพิ่มขึ้น อย่างที่เรียกว่า มหาศาลเลยมีเดียว

อ่านเพิ่มเติม