วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Trader talk ep6 สะสมทักษะสร้างความมั่งคั่ง

เช้าวันเสาร์ผมนำ podcast เบาๆเรื่องราวเกี่ยวกับการประยุกต์นำเอาหลัก diversification มาใช้กับการสร้างความมั่งคั่งด้วยการสร้าง portfolio เพื่อสะสม ทักษะ(skill) ในการสร้างรายได้ แบบหลายทาง (แนวคิดเริ่มต้นสำหรับ คนสร้างฐานะ ประยุกต์หลัก MPT เปลี่ยนจากสะสม asset มาปรับใช้กับการสะสม skill และ knowledge) โดยผมนำเอาประเด็นสำคัญจาก ผู้บรรยายเป็นกูรูด้านการวางแผนการเงินซึ่งนำเสนอแนวทางปฏิบัติและมุมมองบนเวที Ted Talk


น้นที่การพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้หลายทาง เพื่อ diversification ลดความเสี่ยง จากการพึงพาเงินเดือนจากงานประจำอย่างเดียว ที่สำคัญมันไม่ใช่การลาออกจากงานประจำ มาทำตาม passion อะไรแบบนั้น แต่เขาสอนให้เราวางแผนการเงิน บริหารจัดการเวลา และใช้ประโยชน์จาก Gig economic สร้างทักษะที่สามารถพัฒนาเป็นรายได้ ที่ใช้เงินทุนและเวลา จำกัดโดยอาศัยประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์

ลองเข้าไปฟังได้จาก link ด้านล่างครับ
https://www.youtube.com/watch?v=GFcGSXP6rH0