ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Time-Based Strategy

ภาพประกอบการบรรยายเมื่อวาน ให้กลุ่ม Robot trading เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการบริหารเวลา Time Horizon กับภาวะ volatile market ในตลาด Goldในภาพตัวระบบเทรดทดลอง ระบบเดียวกัน(trading strategies&MoneyManagement เดียวกัน)แต่กำหนด time horizon ในการ exit strategies ที่แตกต่างกัน ตัวโมเดลแรก 5 วัน โมเดลที่สอง 15 วัน
สิ่งที่พบเหมือนที่ได้สรุปให้ฟังไป ความผันผวนระยะสั้น ที่เกิดกับตลาด ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนสมดุล หรือเกิดการเปลี่ยนของแนวโน้มใหญ่ในทิศทางราคา การขยายเวลาถือครอง ก็ลดผลกระทบจาก ความผันผวนระยะสั้นได้


ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็น position ที่อาจจะผิดทางตอนแรก จาก volatility ที่เกิด สามารถกลับมาเป็นบวก เปลี่ยนจากขาดทุนกลายเป็นกำไรได้ ในช่วงเวลาต่อมา
ดังนั้นการทำระบบเทรดใน ภาวะ volatile market ต้องวางแผน money management บริหารเงินให้ครอบคลุมการถดถอยของมูลค่าสถานะ จากภาวะความผันผวน ที่เกิด โดยรวม 3 factor สำคัญมาวางแผน Time , Volatility และ market sentimentนอกจากนี้ สามารถใช้ MFE, MAE วิเคราะห์ position ที่เทรดแล้ว เทรนโมเดลในการปรับปรุงระบบได้อีกด้วย ดังตัวอย่างการใช้ machine learning ในการวิเคราะห์ Trading record ตามที่ผมได้สาธิตไป
ปล. บันทึกไว้เป็นประเด็น ไอเดียเบื้องต้นคราวๆ
ส่วนผลกราฟ P/L ของระบบเทรดและค่าสถิติอื่นๆ ไม่ขอแชร์สาธารณะ ส่วนใครสนใจก็ลองไปหัดทดลองทำพัฒนาระบบเทรดได้