ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Average Directional Index (ADX)


ตลาดซึมๆไซด์ๆ ไร้แนวโน้มที่ชัดเจนแบบนี้ คงจะดีไม่น้อยถ้าเรามีเครื่องมือที่สามารถจับกำลังของแนวโน้ม เพื่อนิยาม ความชัดเจนและแข็งแรงของแนวโน้มราคาหุ้นได้ วันนี้ผมจึงขอมาเขียนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ดัชนีราคา ที่ชื่อ Average Directional Index (ADX) ดัชนีราคาตัวนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยม ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพดี สามารถใช้งานได้ทั้งกรอบเวลาเล็กและใหญ่ เป็นเครื่องมือคู่ใจเทรดเดอร์หลายคน


Average Directional Index (ADX) พัฒนาโดยคุณ Welles Wilder ตั้งยุคก่อนจะมีคอมพิวเตอร์เสียอีก ADX เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกตัวที่นิยมใช้เพื่อวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม ในระยะเล็ก กลาง ใหญ่ โดยเป็นการเฉลี่ยค่าของ Directional Movement Index(DI) ถ้าจะให้เข้าใจต้องลองเจาะลึกถึงสูตรสมการ

โดย DM(Directional Movement) จะเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ที่คำนวณจาก การเปรียบเทียบช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของปัจจุบัน(T) และช่วงราคาสูงสุดต่ำสุดของเวลาก่อนหน้า(T-1) โดยถ้า DM เป็นบวก(+DM)แสดงว่า ราคาของปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า และถ้า DM เป็นลบ(-DM)แสดงว่า ราคาของปัจจุบันสูงขึ้นกว่าราคาของช่วงเวลาก่อนหน้า
การคำนวณหา DI(Directional Index) นั้นจะนำค่า TR(True range) ที่ได้จากค่าสูงสุดในสามค่า A1,A2,A3 จากเงื่อนไขดังนี้
A1 = จุดสูงสุด(High)-จุดต่ำ(Low)สุดของช่วงเวลาปัจจุบัน
A2 = จุดสูงสุด(High)ของเวลาปัจจุบัน – ราคาปิด(Close)ของช่วงเวลาก่อนหน้า
A3 = ราคาปิด(Close)ช่วงเวลาก่อนหน้า– ราคาปิด(Close)ปัจจุบัน

+DI = +DM*100/TR; -DI = -DM*100/TR

ซึ่งค่าของ Directional Movement Index (DMI) คำนวณได้จาก

DX14 = [(+DI14) - (-DI14)]*100/[ (DI14) + (-DI14)]

ค่าของ Average Directional Index (ADX) คำนวณจาก การนำ DX14 
มาหาค่าเฉลี่ย

การนำ ADX มาใช้ในการวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม และสามารถใช้เพื่อดูการยืนยันการเคลื่อนที่ของแนวโน้ม โดยเราจะพิจารณาค่า ADX ที่มากกว่า 20 ขึ้น(หรืออาจจะใช้ค่าอื่นที่เราทดสอบแล้วว่าเหมาะสม)เป็น ถ้ามีความชันที่เพิ่มมากขึ้น ทิศทางขึ้น บ่งบอกความแข็งแรงของแนวโน้ม แต่ถ้า ADX น้อยกว่า 20 มีโอกาสสูงที่แนวโน้มจะเป็น sideway ผันผวนในกรอบ 

นอกจากนี้เราสามารถดูการตัดกันของเส้น DI+ และ DI- โดยการดูแนวโน้มขาขึ้นหรือสัญญาณซื้อ สามารถดูได้จาก การตัดขึ้นของ DI+ เหนือ DI- แต่ถ้า เกิดการตัดลงของ DI+ ต่ำกว่า DI- เป็นการแสดงแนวโน้มขาลง บ่งบอกสัญญาณขาย เพื่อให้เกิดความแน่นอนการดูสัญญาณซื้อขาย ควรดูควบคู่กับ Price Action ด้วยการยืนยันจากเส้นค่าเฉลี่ยเช่น EMA อีกครั้งตัวอย่างจากภาพ ช่วงแรก ADX < 20 และ Slop ของเส้น เข้าใกล้ 0 ยืนยันรูปแบบแนวโน้มราคาหุ้นแบบ Sideway แกว่งตัวสั้นๆในกรอบแคบ ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อราคาหุ้นเริ่มยกตัวขึ้น จากแรงซื้อ พร้อมกับ ADX > 20 และมีค่า Slope ของเส้นเป็นบวก แล้วเมื่อเส้น DI+ > DI- ตัดกัน นั้นเป็นการยืนยันรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นของราคาหุ้นที่ชัดเจน


เมื่อเราพบว่าหุ้นอยู่ในขาขึ้น มีสัญญาณซื้อนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ควรลงทุน แต่ถ้าราคาหุ้นอยู่ในช่วง sideway ไม่มีทิศทางที่แน่นอน เพื่อลดความเสี่ยง เราอาจจะหยุดรอ จนกว่าจะเกิดแนวโน้มที่ชัดเจนอีกครั้งเพื่อเข้าลงทุนต่อไป

อ้างอิงจาก