ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Principle : แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

ชวนมาดูตัวอย่างการถกเถียงแลกเปลี่ยนแบบสร้างสรรค์ เพราะอย่างที่บอกมันคงไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับทุกประเด็นในหนังสือ Principle เสมอไป ในโพสคุณ Royle ไม่เห็นด้วยกับประเด็น radical transparency ในเรื่อง "การสมัครงาน" คุณ Royle แกบอกว่าในโลกความจริง ถ้าไปสัมภาษณ์งาน หนีไม่พ้นการต้องโกหก นำเสนอตัวตนด้านดี ซ่อนจุดด้อยของตัวเองเพื่อให้ได้คัดเลือกเข้าทำงาน การโปร่งใส่ไปบอกจุดอ่อน หรือข้อด้อย(bad stuff) มันเหมาะกับการเปิดเผยกับคนที่พร้อมจะแก้ปัญหาให้เรา ไม่ใช่คนที่จะคัดเลือกเราหรือจ่ายเงินเดือน ให้ผลประโยชน์กับเรา


โพสนี้คุณ ray dalio ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น ว่าการเอาตัวตนที่แท้จริง เปิดเผยตัวตนแท้จริงอย่างซื่อสัตย์ ด้านบวกและลบ ไปเลยบนโต๊ะก่อนร่วมงานกันแบบ radical transparency น่าจะเป็นเรื่องดีกว่า ในการประเมินและ โปร่งใส่ และทำงานสร้างสังคมการทำงานร่วมกันแบบซื่อสัตย์และจริงใจ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี จากนั้นตามมาด้วยความคิดเห็นจากหลายคนมากมาย ทั้งเห็นด้วยกับคุณ ray dalio และเห็นด้วยกับ cody Royle ผมชอบตรงฝรั่งเขาแสดงความคิดเห็นกันแบบ ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ได้เชื่อตามอย่างเดียวและไม่ได้ไปใช้อารมณ์หรือจ้องดราม่า ดังนั้นหลายคนอ่าน Principle ของ ray dalio แต่เขาก็มีมุมมองมี principle ประเด็นนี้ที่แตกต่างกับ ray dalio ก็มี เช่นพูดถึงว่าถ้า HR เปิดเผยเงินเดือนของทุกคนในบริษัทเป็นสาธารณะให้ เพื่อนร่วมงานแต่ละคนรู้ จะเกิดอะไรตามจะมีประเด็นการทำงานร่วมกันหรือไม่? เป็นต้นมีอีกหลายประเด็น ที่ท้าทายลองเข้าไปอ่านได้


ผมนำเรื่องนี้มาโพสอยากให้เห็นว่า Principle ของคุณ Ray dalio ประเด็นสำคัญไม่ใช่การโน้มน้าวให้ทุกคนมาเห็นด้วยกับเรา หรือมาเชื่อใน Principle เดียวกับเรา แต่มันเป็นเรื่องของการเปิดใจ รับฟัง Principle ที่แตกต่าง แลกเปลี่ยนแสดงความเห็นอย่างจริงใจตรงไปตรงมา แล้วทำ triangulation หาคำตอบร่วม จากนั้นการก้าวข้ามความขัดแย้งความแตกต่างแบบไม่ผิดใจกัน

ลองดูโพสนี้จะเห็นการแสดงความคิดเห็นต่างแบบไม่ดราม่า ไม่ใช่อารมณ์ ไม่ไปเสียดสี คนคิดตรงข้ามกับเราได้ แบบนี้คือต้นแบบการใช้แนวคิดของ Principle อย่างแท้จริง ซึ่งผลการแลกเปลี่ยนมันเปิดมุมมอง แล้วทำให้เกิดการพัฒนาทางความคิดต่อไป