ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

the Impact of China’s Growth on the World Economy, Ray dalio

คลิปดีงามมากคุณ ray dalio มาเล่าเรื่องของจีน เขายังคงมุมมองเดิม เชื่อว่า จีน เป็นโอกาสหนึ่งที่ควรลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ยังมีภาพชาร์ต +ข้อมูลประกอบดีๆเยอะเลย ผม cap บางส่วนที่สำคัญเอาไว้ ไม่ได้แปลให้ทั้งหมด แต่มี key take away มาแชร์ ถ้าใครฟังจบมีประเด็นดีๆเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แชร์เอาไว้ได้ครับ
> คุณ ray dalio ชื่นชอบจีน การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงช่วง 40 ปีที่ผ่านมานโยบายการเมือง เศรษฐกิจต่อสู้กับความยากจน แล้วก้าวมาสู่ชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลก> Invest in china , การเติบโต ของจีนก้าวสู้อำนาจใหม่ในศตวรรษหน้าเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการแข่งขันทางธุรกิจ และเทคโนโลยี
> จีน กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันธุรกิจระดับโลก และควรเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน diversification (eary ดีกว่า late)ในพอร์ต
> market สะท้อนข่าวหรือประเด็นที่เกิดด้านบวกหรือลบ การลงทุนต้องจัดการ risk แม้ปัจจุบันหลายที่ก็ risk เช่น ยุโรป , US , EM ทุกที่ล้วน Risk เช่นเดียวกับจีน มี risk เฉพาะ มองเชิงสัมพันธ์เทียบกับทั้งหมด จีนเสี่ยงต่ำกว่า เทียบกับ ประสิทธิภาพและความสามารถการจัดการปัญหา และสถานการณ์
>Ray dalio คิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิด แต่ไม่คิดว่าจะเกิด war การทำสงครามรบกันด้านทหาร ระหว่างสหรัฐและจีน
> การลงทุน ทั้งบริษัท public และ private โดยเฉพาะ ด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI , Fintech , Self driving car ที่จีนก้าวกระโดดมาอย่างมีนัยยะ เช่นเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นและการลงทุนในจีนที่เติบโต ข้อจำกัดที่ต้องเลือกเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อบังคับ กติกาบางประการ
>จีน 60-70% คล้าย EM ยังขาดเรื่อง regulation system , แต่มีข้อเด่นเรื่องของ market cap และ liquidity
>มุมมอง exp return vs exp risk ของจีน ดีมากกว่าตลาด EM และยุโรป ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของ ธนาคารกลางที่มีเครื่องมือการจัดการและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี
>การเปลี่ยนแปลงของจีน 5-10 ปี เขาเชื่อว่าความน่าจะเป็นที่จีนขึ้นมาเป็นผู้นำ หลายอย่างเปลี่ยนจากปัจจุบัน เช่นเดียวกันใน สหรัฐ ญุี่ปุ่น และชาติอื่นๆ 


> การขยายอำนาจของจีน เกิดความขัดแย้ง และเกิดแรงกดดันด้านต่างๆ ระหว่างทาง เช่นการเมือง,สิ่งแวดล้อม และความขัดแย้งผลประโยชน์ธุรกิจ/การค้า
ฟังฉบับเต็ม
https://www.youtube.com/watch?v=Mh0vEaac78U