ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

"วินัย" คำที่นักเก็งกำไรต้องรู้จัก

สำหรับเทรดเดอร์ ถ้า"แนวโน้ม" เป็นดั่งเพื่อนของเรา(Trend is your friend) คำว่า"วินัย" ก็เปรียบประดั่งผัวหรือเมียของเรา(Discipline is your wife) เพราะการที่จะอยู่รอดในตลาดหุ้น ไม่ว่าจะลงทุนในแนวใดต้องมีวินัย ถ้าขาดวินัยในการลงทุนแล้วต่อให้คุณจะเก่ง หรือฉลาดแค่ไหนก็ไม่ประโยชน์ จะไม่สามารถเอาชนะจิตใจของตัวเองได้ ขาดวินัยในการลงทุนก็เปรียบประดุจ เรือที่ขาดหางเสือ แล่นไปได้แต่ก็ไร้ทิศทาง โอกาสที่จะแล่นไปให้ถึงจุดหมายก็ยากเต็มแก่ยิ่งเป็นนักเก็งกำไรในตลาดหุ้น การต้องต่อสู้กับความผันผวนของตลาดจะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวัน เมื่อตลาดผันผวน มีความไม่แน่นอน ยิ่งจะทำให้เกิดการชักจูงจิตใจทำให้เกิดอารมณ์ที่อ่อนไหว ไปตามสิ่งที่ปรากฏ เมื่อเรานำอารมณ์มาใช้ในการตัดสินใจ นั้นหมายถึงการนำมาซึ่งหายนะ ดังนั้นเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไร จะต้องมีจิตใจที่หนักแน่น มีวินัยยึดมั่นในระบบเทรด เชื่อมั่นกลยุทธในแผนที่วางไว้ หลายคนล้มเหลวกับการเทรดหุ้นเพียงเพราะขาดวินัย เมื่อระบบเทรดให้สัญญาณขาย แต่จิตใจอ่อนแอรับไม่ได้กับการขาดทุน ก็ทำให้ละเลย จนส่งผลเสียให้ต้องติดดอยขาดทุนรุกรามจากไม่กี่เปอร์เซนต์เป็นหลายสิบเปอร์เซ็นต์เป็นต้น หรือแม้กระทั่งความกลัว ความไม่แน่ใจเนื่องจากรับข่าวสาร รับฟังคนอื่นมากจนเกินไป ทำให้ละเลย ไม่มีวินัยที่จะซื้อตามสัญญาณซื้อจากระบบ ส่งผลให้พลาดโอกาสทำกำไรในหุ้น 


ดังนั้นเมื่อเรามีระบบเทรด สิ่งที่ต้องฝึกให้ดี คือการมีวินัย ต้องไม่ละเลยด้วยเหตุผลที่จิตใจเราคิดจะปรุงแต่ง ถ้าเกิดเจอความผิดพลาดจากระบบ ให้จดบันทึกและนำมาปรับปรุงต่อไป ทุกวันที่ผมเทรดหุ้น ในช่วงเช้าก่อนตลาดเปิด ผมจะทบทวนแผนกลยุทธ ของระบบเทรดที่จะเลือกใช้ ให้เข้ากับสภาวะตลาดในขณะนั้น และปฏิบัติตามระบบเทรดอย่างเคร่งครัด ตลอดทั้งวัน กรณีเจอข้อผิดพลาด ก็จะนำมาปรับปรุงในครั้งถัดไป ถ้าผิดพลาดมากก็จะหยุดเทรด แต่ผมจะไม่คิดหรือพยายามนำเอาอารมณ์ระหว่างชั่วโมงเทรดมาใช้ในการตัดสินใจ ไม่นำมันมาเป็นเหตุผลในการทำให้ตนเองขาดวินัยในการเทรด 


วินัย เป็นสิ่งที่เป็นปัจเจก มันเป็นคุณสมบัติที่แบ่งแยกระหว่างมืออาชีพและมือสมัครเล่น การเป็นนักเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จทุกคน ล้วนต้องผ่านการฝึกฝนให้มีวินัยต่อตนเอง อย่างยิ่งยวด การมีวินัยยังส่งผลให้ชีวิตเรามีระเบียบมีแบบแผนชัดเจน   มีความพร้อมในการทำงานและอื่นๆ ผมเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับกองทุนเฮ็ดฟันด์ของ จอร์จ โซรอส เขาเขียนไว้ว่า โซรอสเป็นคนที่จริงจังในการทำงาน และคาดหวังผลงานที่ดีจากลูกน้องและตัวเองเสมอ แต่กระนั้นโซรอส ก็ไม่เคยตำหนิหรือลงโทษลูกน้องที่เทรดและขาดทุน แต่เขาจะตำหนิและลงโทษ คนที่ไม่มีวินัย ทำตามแผนตามระบบที่วางไว้ เพราะคนที่ผิดพลาดถ้าได้เรียนรู้จากความผิดพลาด แล้วแก้ไขก็จะสามารถปรับตัวได้ แต่ถ้าคนที่ขาดวินัย ต่อให้เก่งหรือฉลาดแค่ไหนโอกาสจะล้มเหลวก็มีสูงครับ ดังนั้นบทเรียนแรกที่เราจะต้องฝึกฝนให้หนัก ก็คือการมีวินัย ยึดมั่นในระบบ เอาชนะจิตใจของเรานั้นเอง