ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Naked Trading

Naked Trading คำนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะจั๊กกะจี้ คิดลึกว่ามันหมายถึงการไม่ใส่เสื้อผ้านั่งเทรดหุ้นอยู่ในห้องหรือเปล่า ต้องบอกก่อนว่า ไม่ใช่ครับ แต่คำนี้หมายถึงวิถี หรือรูปแบบของการเทรด ที่เปลือยเปล่า เน้นไปที่ชาร์ตแท่งเทียนหรือชาร์ตราคาหุ้นและปริมาณซื้อขาย เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความลุ่มลึกของการวิเคราะห์และตีความ


เทรดเดอร์สไตล์ Naked Trading เป็นกลุ่มที่เทรดหุ้น เทรดอนุพันธ์ด้วยการใช้การวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ประเภทดัชนีราคา หรือ indicator ต่างๆ โดยมองว่าเครื่องมือเหล่านั้นมัน laggard และให้สัญญาณหลังจาก Price Action ไปแล้ว โดยพวกนี้จะมีแนวคิดที่แตกต่างจาก Momentum Trading หรือ Trend Follower ที่มองการเกิดแบบต่อเนื่องและเข้าตามแนวโน้ม


สไตล์ Naked Trading ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเล่นระยะสั้น เล่นรอบสั้น(บางส่วนก็เล่นยาวแต่จะไม่ pure naked trading) โดย จะเข้าไปเล่นกับการแกว่งของราคา ใช้กลยุทธการเทรดแบบสะสมเหรียญ (Collect Coin) ทำกำไรครั้งละไม่มากแต่เน้นความถี่ของการเข้าออก ด้วยเครื่องมือที่พวกนี้ใช้การพิจารณาการเกิดของราคาปัจจุบัน และตีความแบบความน่าจะเป็นหรือการตีความรูปแบบราคา(Price Pattern),การเคลื่อนไหวของราคา(Price Movement) ร่วมกับการอ่านอารมณ์ตลาด(Market Mood)  ซึ่งหลายอย่างเป็นแนวศิลปะ ที่ขึ้นกับประสบการณ์และทักษะของเทรดเดอร์แต่ละสำนัก ไม่มีสูตรที่ตายตัวแบบการใช้ indicator
เครื่องไม้เครื่องมือที่  Naked Trader ใช้งานและเป็นที่นิยมได้แก่  การอ่านชาร์ตแท่งเทียน(Chart pattern), การดูรูปแบบราคา(Candlestick Pattern),Harmonic pattern, Elliott Wave Theory, OHLC , Peak and Through analysis เป็นต้น ซึ่งหลายๆเครื่องมือ นั้นจำเป็นอย่างยิ่งใช้ทักษะในการตีความ เพื่ออนุมานรูปแบบการเกิดของราคา ที่จะเป็นไปในอนาคต โดยเทรดเดอร์ใช้พวกนี้เพื่อสร้างระบบเทรดและใช้งานร่วมกับการบริหารจัดการเงิน(Money Management) ซึ่งวิถีทางนี้ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ และมีหลายคนที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในตลาดสินค้าล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์ และตลาด Forex


การจะประสบความสำเร็จ  ต้องพยายามเปิดใจเรียนรู้ อย่ามีอคติ อย่าคิดยึดติด อย่ามีอคติว่าแนวทางนั้นไม่ดี แนวทางนี้ใช้ไม่ได้ก่อนที่เราจะรู้จริง เราต้องเลือกแนวทางของเราเอง เลือกให้เหมาะสมกับจริตของเรา จากนั้นศึกษามันให้รู้จริง ลงมือทำอย่างจริงจัง ทุ่มเทเรียนรู้ จนตกผลึก รับรองว่าอนาคตยังไงชัยชนะก็เป็นของเราครับ