ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เรื่องของเวลา

เวลาเป็นทรัพยกรที่มีค่าของชีวิต เพราะชีวิตแต่ละคนมีเวลาที่จำกัด เราใช้มันแลกเงิน แรกความสุข ในเมื่อมันเป็นสิ่งมีค่าก็จำเป็นต้องใช้มันอย่างเกิดประโยชน์ผมฟังหลายคนพูดว่า ทำโน้นทำนี่  แต่ไม่มีเวลา จนเหมือนมันเป็นข้ออ้างติดปากไปแล้ว จริงๆลองนั่งนิ่ง เอามือจับชีพจร นับการเต้นของหัวใจสัก 1 นาที ทำแบบนี้ 2 รอบ จะพบว่าจริงๆเมื่อจิตเรานิ่ง เวลา 1 นาทีมันยาวนานกว่าที่หลายคนคิด

 "เวลา" เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีจำกัด(ตามแต่อายุไขของแต่ละบุคคล) แต่ใน 1 วันทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน ฐานะสูงส่งต่างกันแค่ไหนเราก็มีเวลาแค่ 24 ชั่วโมงเท่ากัน
หลายสิ่งที่เราอยากทดลองทำ อยากอ่าน อยากศึกษา มันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในแต่ละวันเยอะเลย เรากำลังพูดถึงเวลาแค่ 30นาที หรือ 1 ชั่วโมงต่อวัน
เวลาที่สามารถโฟกัสอยู่ในสิ่งที่เราสนใจ หรืออยากจะทำตรงหน้า เพียงแค่นี้ทำได้ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี สิ่งที่อยากจะทำมันก็ม่โอกาสเป็นจริงได้แน่นอน
เวลา มันไม่เคยคอยเรา เดินหน้าไปเรื่อยๆ หลายสิ่งถ้าเริ่มได้เร็ว ทำได้เร็วโอกาสจะประสบคว่ามสำเร็จก็จะมีสูง เพราะสามารถใช้เวลาในการลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาดได้มาก
พูดถึงเรื่องนี้ทำนึกถึงหนังเรื่อง in time ที่เอาประเด็นเรื่องเวลา มาเล่นเป็นพ็อตเรื่อง ทำให้ชีิวิตคนเรานั้นขึ้นกับเวลาที่เหลืออยู่ ต้องทำงานแลกเวลา ใช้เวลาซื้อแทนเงินเพื่อซื้อ หาอาหาร หรือแม้แต่จ่ายค่าทางด่วน


เรื่องนี้ทำให้เราเห็น คุณค่าของเวลา ได้ชัดมากขึ้น เพราะปัจจุบัน คนในโลกนี้จำนวนไม่น้อยใช้เวลา หมดไปกับสิ่งที่ไร้ค่า หรือใช้เวลาหมดไปกับกิจกรรม รูปแบบชีวิต ที่ไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ 
เมือ่เราตระหนักถึงค่าของเวลา ลองลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วางแผนบริหารจัดการเวลาให้ดี เพื่อนำเวลาไปใช้ให้เต็มที่สร้างโอกาส และสร้างความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับ