วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

MIT OCW for Quant Trader


ความรู้พื้นฐาน Math และ Economic หัวข้ออบรม สำหรับ Quant Trader ฟรี เป็นหลักสูตรของ MIT ผมเก็บมาเรื่อยๆหลายตัวแล้ว ปีนี้ตั้งใจ วางแผนจะเอาให้จบทั้งหมด 


หลายคนคิดว่า การเป็น full time trader มีเวลาว่างเยอะปิดตลาดก็ชิว เอาจริงสำหรับผม ผมใช้เวลาว่าง 50% ที่ไม่ได้เทรดคือการเรียนรู้ เพราะมันมีอะไรให้เราศึกษาไม่จบ ยิ่งรู้ ยิ่งทำให้เรามองเห็นภาพที่กว้าง เข้าใจและ ทำระบบได้ดี บริหารความเสี่ยงได้ มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น


-Introduction to Numerical Methods*

-Introduction To MATLAB Programming*

-Probability and Random Variables*

-Statistics for Applications*

-Introduction to Algorithms*

Introduction to Numerical Analysis*

-Mathematics for Computer Science

-Introduction to Probability and Statistics

-Nonlinear Dynamics and Chaos

-Theory of Probability

-Mathematical Statistics


-Economic Applications of Game Theory

-Economics and Psychology

-Introduction to Statistical Methods in Economics

-Econometrics

-Economic History of Financial Crises

-Behavioral Economics and Finance

-Game Theory

-Statistical Method in Economics

-Macroeconomic Theory I
.
-Macroeconomic Theory II

-Macroeconomic Theory IIIปล. ขอบคุณ MIT Open Course Ware ที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรดีๆมากมาย