ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

MIT OCW for Quant Trader


ความรู้พื้นฐาน Math และ Economic หัวข้ออบรม สำหรับ Quant Trader ฟรี เป็นหลักสูตรของ MIT ผมเก็บมาเรื่อยๆหลายตัวแล้ว ปีนี้ตั้งใจ วางแผนจะเอาให้จบทั้งหมด 

หลายคนคิดว่า การเป็น full time trader มีเวลาว่างเยอะปิดตลาดก็ชิว เอาจริงสำหรับผม ผมใช้เวลาว่าง 50% ที่ไม่ได้เทรดคือการเรียนรู้ เพราะมันมีอะไรให้เราศึกษาไม่จบ ยิ่งรู้ ยิ่งทำให้เรามองเห็นภาพที่กว้าง เข้าใจและ ทำระบบได้ดี บริหารความเสี่ยงได้ มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น


-Introduction to Numerical Methods*

-Introduction To MATLAB Programming*

-Probability and Random Variables*

-Statistics for Applications*

-Introduction to Algorithms*

Introduction to Numerical Analysis*

-Mathematics for Computer Science

-Introduction to Probability and Statistics

-Nonlinear Dynamics and Chaos

-Theory of Probability

-Mathematical Statistics


-Economic Applications of Game Theory

-Economics and Psychology

-Introduction to Statistical Methods in Economics

-Econometrics

-Economic History of Financial Crises

-Behavioral Economics and Finance

-Game Theory

-Statistical Method in Economics

-Macroeconomic Theory I
.
-Macroeconomic Theory II

-Macroeconomic Theory IIIปล. ขอบคุณ MIT Open Course Ware ที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรดีๆมากมาย