ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

great humility and great fear

บทสัมภาษณ์ของ ray dalio อันนี้ดี เลยขอมาสรุปความใส่ blog เอาไว้
ไม่แปลคำต่อคำ แต่ขอถอดความมาให้อ่านกัน
ผมว่ามันเป็นคำสอน ให้เทรดเดอร์พัฒนาตัวเองได้ดี 

เรยพูดถึงเรื่องของความสำเร็จของเขา ที่มันไม่ได้มาจากการรู้ไปทุกเรื่อง หรือพยายามติดกับแค่สิ่งที่ตัวเองรู้
แต่เขาชอบที่ทดลอง ลองผิดลองถูก เพื่อจะดิวกับความไม่รู้ของตัวเอง หรือการเข้าไปทำความเข้าใจกับสิ่งที่ตนยังไม่รู้


"People think that my success is ... because of what I know," Dalio explained.
"It's not. It's due more to how I deal with not knowing.


history repeats itself เราสามารถเรียนรู้จากอดีต จากความผิดพลาดที่เกิดก่อนหน้าได้เสมอ
การละวางตัวตน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความกลัวบ้างมันจะทำให้่เรารู้จักวางอัตตา และทำให้ไม่ประมาท 

อันนี้จริงนะ ผมเองบางทีมันมีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกัน คือ ช่วงมือขึ้น ระบบทำงานดี 
กำไรเยอะ ทำอะไรก็ถูกมากกว่าผิด มันทำให้เราโอหัง หรือเกิดความ ทนงตัวเองได้

สุดท้ายถ้ามันเกาะกินตัวเรามากๆ มันนำมาซึ่งอัตตา และนำมาซึ่งความประมาท 
สำหรับผมผมมองว่า การเรารู้ รู้มากกว่าคนอื่น ไม่ได้แปล ว่าเราต้องเก่งกว่าคนอื่น 
การเรารู้มาก แชร์มาก เจอทั้งคนเห็นด้วย และเห็นต่าง มันจะเกิดการแลกเปลี่ยน
เกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน อภิปราย ตกผลึกและต่อยอด

การเราจะแข็งแกร่งกว่าคนอื่น ไม่ได้เกิดจากการตลาด ไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพ หรือ อวดภูมิ อวดรู้
แต่มันเกิดจากข้างในตัวเรา เกิดจากทักษะ ที่ผ่านการฝึกฝนจำนวนมาก จนชำนาญ 
เกิดจากการลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ จนสร้างเป็นปัญญาญาณ
เกิดความสามารถในการอยู่รอด ในการเอาชนะตลาด 

ตรงนี้ต่างหากสร้างกันยากและต้องพยายามอย่างไม่ลดละ ใช้เวลาในการทำ แต่เมื่อทำได้ไปถึง
ความเข้าใจคน เข้าใจตัวเองก็จะมากตาม ความพยายามอยากอวดรู้ อวดเก่ง ชิงดีชิงเด่น มันก็จะหายไปเอง 
เหมือนฝึกมาก ทำมากทั้งกาย ทั้งใจ มันก็เป็นการสลายอัตตา ไปในตัว 

สรุปความคราวๆมาเป็นแนวทางสำหรับ น้องๆที่อยากพัฒนาตัวเอง เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่