ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จิตวิทยาการเทรด

60% ของการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นเรืองของจิตใจ
สัปดาห์นี้มาเรียนรู้เรื่องของ จิตวิทยาการเทรด
- ราคา และอารมณ์
- Mind trap
- การตัดสินใจที่ชาญฉลาด
- การรับมือกับความผันผวน
- ปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดกับเทรดเดอร์
- สมาธิและการควบคุมอารมณ์
-in the zone
- 7 วิธีการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ

https://youtu.be/c9wGvTF6i2U