ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Is Greed Really Good?

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่า greed is good
ผมคิดว่า คุณสมบัติที่ดีของการเข้ามาเทรดหุ้น คือต้องรู้จักพอ รู้จักการหาจุดลงตัว จุดสมดุลในแง่กำไรและความเสี่ยงให้เจอ
พอใจในกำไรที่ตัวเองทำได้(รู้จักเทียบความเสี่ยงกับกำไรหรือ RRR เป็น)
ไม่โลภเกินตัว (ไม่เปรียบเทียบ ไม่อยากได้มากแบบคนอื่น)
ไม่โลภเกินเงินที่มี(Over trade)
ไม่โลภเกินความรู้ความสามารถ(เข้าไปยุ่งสิ่งที่ไม่ถนัดไม่เข้าใจ)
แนวทางปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ ทำให้เรามีความสุขและอยู่รอดในตลาดหุ้นได้ ยาวนานครับ

----------------------
“พอ” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โลภ”
“นิ่ง” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โกรธ”
”หยุด” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “หลง