ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Parabolic SAR

เรียนรู้ เครื่องมือเทคนิคอล สารพัดประโยขน์ Parabolic SAR
- ต้นกำเนิด วิธีคิค คำนวณ
-จุดแข็งจุดอ่อน
-การประยุกต์ใช้ สัญญาณเข้าออก
-การ optimization
-การใช้เทคนิคแบบ 2 PAR สำหรับการ Stoploss และ trilling stop


https://youtu.be/DwADpj6fB04