ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

How to Survive a Stock Market

หลักการเอาตัวรอดในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ ที่สามารถทำความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมถึงหลักการเอาชนะ mental game เกมส์ที่นักเก็งกำไร เมื่อเข้ามาในตลาดต้องเจอ และต้องเอาตัวรอดให้ได้ ฟังบรรยายจบ ลองสร้าง check list ไว้สำรวจตัวเองดูนะครับ