ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Risk Reward Ratio (VDO)

สัปดาห์นี้ cway channel นำเสนอเรื่องของ RRR เครื่องมือคลาสิก ที่เปรียบเหมือน GPS นำทางการเทรดให้กับเทรดเดอร

การใช้ Risk Reward Ratio
ประโยชน์ของ RRR
วิธีการคำนวณ การออกแบบ RRR 
การวาง Stoploss
การวาง Target price
การตีความาหมาย หาค่าที่เหมาะสม
dynamic RRR
RRR & %win

เข้าชมได้ฟรีที่
https://www.youtube.com/watch?v=QXy7txx36ts