ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบเทรดไม่ได้ทำง่ายอย่างที่หลายคนคิด


ทำระบบเทรดมันเป็นงานเป็นซับซ้อนนะครับ อย่าไปเข้าใจว่ามันง่าย ไม่ใช่เอา indicator 4 5 ตัวรวมๆกันบอกเป็น system แล้วจบ

บางระบบคิด พัฒนา algorithm และทดสอบกันเป็นปีก็มี เพราะระบบเทรดมันคือเครื่องมือ สนับสนุนการตัดสินใจซื้อขายเรา แม้มันไม่ใช่จอกศักดิ์สิทธิ์ หรือลูกแก้ววิเศษที่เดาอนาคตได้

แต่การที่มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ สอดคล้องพฤติกรรมราคา และเราสามารถใช้ค่าความน่าจะเป็น(%loss) มาวางแผนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น มันทำให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดระยะยาวได้

ดังนั้นการพัฒนาระบบเทรด โดยเฉพาะกระบวนการทดสอบต้องทำอย่างละเอียด ได้มาตรฐานและ มีกระบวนการที่ขจัด error ต่างๆออกไป

ตัวอย่างภาพผมทดสอบระบบ momentum trading ทดสอบได้ค่า แล้วเอามา run ตัว optimizationด้วย Monte carlo simulation อีกหลายร้อยรอบ เพื่อหาค่าทางสถิติสุดท้าย ก่อนนำไปใช้ ทดสอบเทรดจริงต่อไป