ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หัวใจของระบบเทรด

ทำระบบเทรดมันเป็นงานเป็นซับซ้อนนะครับ อย่าไปเข้าใจว่ามันง่าย ไม่ใช่เอา indicator 4 5 ตัวรวมๆกันบอกเป็น system แล้วจบ 

บางระบบคิด พัฒนา algorithm และทดสอบกันเป็นปีก็มี เพราะระบบเทรด หัวใจมันคือเครื่องมือ สนับสนุนการตัดสินใจซื้อขายเรา แม้มันไม่ใช่จอกศักดิ์สิทธิ์ หรือลูกแก้ววิเศษที่เดาอนาคตได้ 

แต่การที่มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ สอดคล้องพฤติกรรมราคา และเราสามารถใช้ค่าความน่าจะเป็น(%loss) มาวางแผนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น มันทำให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดระยะยาวได้

ดังนั้นการพัฒนาระบบเทรด โดยเฉพาะกระบวนการทดสอบต้องทำอย่างละเอียด ได้มาตรฐานและ มีกระบวนการที่ขจัด error ต่างๆออกไป

ตัวอย่างภาพ ผมทดสอบระบบ momentum trading ทดสอบได้ค่า แล้วเอามา run ตัว optimization ด้วย monte carlo simulation อีกหลายพันรอบ เพื่อหาค่าทางสถิติสุดท้าย ก่อนนำไปใช้ ทดสอบเทรดจริงต่อไป
ส่วนถ้าจะทำระบบขั้นสูง เรื่องแนว Quant ผมไม่ค่อยพูดถึงมากเพราะ เบืองหลังมันเป็น math และการ programming เยอะ บางทีมันต้องอาศัยพื้นฐานความรู้อื่นๆเยอะประกอบ แต่ถ้ามีโอกาสจะเอา เบื้องหลังการทำงาน ทำระบบจริงๆมาแนะนำต่อไป 

สิ่งสำคัญก่อนจะไปขั้นสูง พื้นฐานต้องแน่นก่อน เพราะงานพวกนี้ ต้องใช้ความเข้าใจ ถ้ารู้หรือเข้าใจไม่จริง มันจะไปต่อไม่ได้