วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Lessons From Ray Dalio

แนวคิดคุณ ray dalio ตำนาน Hedgefund คนสำคัญ เรียนรู้เรื่องของเส้นทางอาชีพ แนวคิด และกลยุทธ์การเทรด 

รวมถึงบทเรียนคำสอน ด้านการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตัวเองเข้าชมได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=RUpHq-1RFOU