ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

GRID&Cashflow

ตอบคำถามคุณ Sorod เรื่องการวางโซนน้ำมันสำหรับกริด
คือหลักการคิด ผมเริ่มเทรดต้นปีแถวโซน 30-32$ ดังนั้นการออกแบบระบบ จะวางไปถึง 40$ แต่ระยะเกือบ 3 เดือนที่เทรดมา มันมี cashflow ออกมาเรื่อยๆ ก่อน ราคาจะวิ่งแรงในเดือน มีค. ผ่านมา มันเข้าใกล้โซน 40$ ที่วางแผนคำนวณเงินไว้

แม้จะไม่ได้คิดตอนแรก แต่พอเราเทรดได้ มี cashflow ออกมาตรงนี้เป็น buffer ให้เราได้ นำมา recalculate กระสุนในการยิงใหม่ ให้ครอบคลุมไปถึง 50$ ได้ต่อไปในอนาคต(กรณีที่ราคายกไปถึง) ไม่ยากครับ ตรงนี้คือความหยืดหยุ่น แต่ต้องอาศัยการเก็บ cashflow ให้ได้จากการเทรดด้วย ประสานกันไป