ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

HEDGE FUND READING LIST

Hedge Fund Reading List. รวมหนังสือที่แนะนำโดยเหล่า hedge fund manager รวบรวมโดย University of Virginia. 
รวมหลากหลายด้าน เช่น Behavioral Finance/Psychology , Economics , Analysis/Strategy และอื่นๆ เข้าไปโหลดได้ที่
https://collab.itc.virginia.edu/access/content/group/dff17973-f012-465d-9e73-a05fa4456644/Readings/Hedge%20Fund%20Reading%20List.pdf