ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Make me German

เทรดตลาด DAX เลยพยายามศึกษาเยอรมันมากขึ้น เพื่อนที่รู้จักแนะนำ สารคดีของ BBC เรื่อง make me German มาให้ดู พอมีโอกาสได้ดู รู้สึกเลยว่า ประเทศเขาสุดยอดจริงๆ
ผมมองว่าเป็นอีกชาติที่น่าเข้าไปลงทุนในตลาดมาก มันไม่ใช่ในแง่เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างเดียว แต่ คน อันเป็นทรัพยากรหลักของชาติเขาก็มีคุณภาพมาก บวกกับโครงสร้างสังคมและกฏระเบียบต่างๆที่สร้างขึ้นมา
Make me a German เป็นสารคดีของ BBC เขาให้นักข่าวอังกฤษและภรรยา(นักเขียน) และลูก 2 คนไปใช้ชีวิตแบบ คนเยอรมันชั้นกลาง เพื่อหาความลับอะไรที่ทำให้ประเทศนี้ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จ ความยาวสารคดีประมาณ 1 ชม.
ผมสรุปประเด็นหลักๆมาให้ลองเข้าไปดูได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=kZjIgZE_a9M