ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Finding Big Alpha In Big Data

 paper ชื่อ Finding Big Alpha In Big Data The Evolution of Active Investing ของค่าย BlackRock จากทีม Scientific Active Equity
(SAE) Group 

พูดเรื่อง Data science และการสกัดเอามูลค่าจาก Big data(องค์ประกอบของข้อมูล ต่างๆจำนวนมาก ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การดำเนินงานของบริษัทและอื่นๆ) เพื่อมาเพิ่ม edge ในกลยุทธ์การลงทุน หรือมาสร้าง alpha แบบยั่งยืนในพอร์ตโฟลิโอ ให้กับลูกค้า

บทความนี้เขียนไปในมุมมองเชื่อว่า data-driven และ scientific method จะเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบในอนาคตของ บริษัทโลกการเงิน และเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ยุคหน้า ตรงนี้บทบาทของdata scienceและองค์ความรู้การจัดการ Big Data เข้ามาช่วยแง่การสกัดเอาสัญญาณหรือจุดสังเกต พิเศษบางอย่างที่ช่วยมนุษย์มองเห็นและเข้าใจ สิ่งที่เป็นไปหรือจุดผิดปกติ ได้ดีขึ้น

อันนี้เข้าทาง Quantitative Investing ซึ่งสายนี้ที่ เขาเน้นเรื่องการเล่นกับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ก็พัฒนาและสร้างกลยุทธ์ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทำกันอยู่หลายที่ BlackRock ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ขายตรงจุดนี้ และเชื่อว่ามันเป็น key ของการแข่งขันในอนาคต

ในบทความมีเคสศึกษาหลายอันลองเข้าโหลดอ่านได้ที่

https://www.blackrock.com/institutions/en-us/literature/whitepaper/finding-big-alpha-in-big-data.pdf