ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ผลการศึกษาเรื่อง Stoploss

การศึกษาวิจัยเรื่อง Stoploss ในหุ้นของ Stotz Investment Research (ASIR) เขาทำการทดสอบด้วยการสุ่มเลือกหุ้น 10 ตัวเพื่อสร้างพอร์ตทดสอบจากกลุ่มหุ้นในตลาดหลักทั่วโลก ทำการทดสอบระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปี 2005 - 2016 ครอบคลุมตลาดทุกสภาวะซึ่งในแต่ละปีจะมีการ re balancing และมีการสุ่มเลือกหุ้นใหม่เข้ามาแทน ผู้วิจัยทำ simulation จำนวน 1,000 พอร์ตโฟริโอ เพื่อวัดค่าสถิติและประเมินคะแนนจากความน่าจะเป็น

ผลการทดสอบก็ดังภาพ พอร์ตที่ใช้ stoploss 30% ในการลงทุนชนะตัว benchmark 97% รอดผ่านวิกฤติการเงิน subprime 2008 และชนะพอร์ตปกติที่ไม่มี stoploss โดยชั้นล่างสุดของผลการสุ่ม(bottom decile) ของพอร์ต stoploss 30% มีผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 12.2% ซึ่งสูงกว่าค่า benchmark

ผมสนใจการทดสอบนี้ไม่ได้จะสรุปว่า stoploss ดีหรือไม่ดี แต่สิ่งที่อยากให้ดูคือ ถ้าเข้าใจพฤติกรรมของข้อมูล การวาง stoploss ที่เหมาะสมมันก็มีคุณมากกว่ามีโทษ ซึ่งจะเห็นว่าการวางไว้ที่ 30% ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มันครอบคลุม volatility ของข้อมูลราคาจากตลาดหุ้นที่เกิด ผลมันเลยออกมาตามที่ผู้วิจัยเขาสรุป นั้นคือ จำกัด down size risk และเพิ่ม upside ของพอร์ตโดยรวม

แน่นอนว่า ถ้าเราวางแคบ ไปหรือกว้างไป ผลการทดสอบมันอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ ดังนั้นการใช้ stoploss มันจำเป็นต้องมาจากความเข้าใจ และหาจุดที่เหมาะสม