ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Momentum Investing

นั่งอ่านงานวิจัยเรื่อง A Century of Evidence on Trend-Following Investing ของ AQR Capital ซึ่งเป็น Quant Fund เจ้าใหญ่ งานวิจัยแสดงถึงการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทำงานของ trend-following อิงสไตล์ดั่งเดิม “cut short your losses” and “let your profits run on” ใน Global market ทั้ง ตลาดหุ้น,ค่าเงิน, fix income และคอมโมดิตี้ ตั้งแต่ช่วงปี 1180 ถึงปี 2016

ทดสอบกลยุทธ์แบบดั่งเดิม time series momentum (Long เมื่อ return เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง , Short เมื่อ return ติดลบต่อเนื่อง) ซึ่งทำผลงานได้ดีในช่วงตลาดมีแนวโน้ม สอดคล้องการโตของวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในตลาดหุ้นที่มีรอบทั้งช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมี สลับกันไปมาตลอดเวลาร้อยกว่าปี
การจัดพอร์ตผสม 60/40 stock/bond สไตล์ Trend-Following ก็สามารถทำให้ผลตอบแทนของระบบ ระยะยาวรอดตลาดทุกช่วงสภาวะได้เช่นกัน ดังภาพจะเห็น smile สะท้อน non linear correlation ของพอร์ตและผลตอบแทนของตลาด การจัดพอร์ตผสมช่วยเพิ่ม Sharpe ratio และจำกัดขนาด Drawdown ให้ระบบ

งานวิจัยนี้ ไม่ได้พยายามจะบอกว่า Trend-Following สมบูรณ์แบบ เพราะมีทั้งช่วงที่ดีและไม่ดี Drawdown เกิดได้ในช่วงภาวะตลาดที่เลวร้าย แต่สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์มันทำงานได้ในระยะยาวคือเรื่องของ "ระบบ + แผนการปฏิบัติที่คงที่" ซึ่งผลงานที่ดีจะเกิดบนค่าเฉลี่ยของ Performance ระยะยาวทั้งช่วงดีและร้าย (ตรงนี้เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่เพราะติดกับภาพเล็กและไม่สามารถทำตามระบบอย่างมีวินัยได้)


แน่นอนว่าอีก Key ที่ทำให้เกิดความได้เปรียบในการเข้าเทรด คือการหาจุดเข้าออกสอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ของตลาด(ขึ้นและลง) , ความอดทนและ รวมไปถึงการทำ asset allocation
Method งานวิจัยนี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไร แต่ที่น่าสนใจคือเรื่องของ Data ที่รายย่อยอาจจะไม่มีข้อมูลในการทดสอบแบบ AQR

งานวิจัยนี้ผมไม่ได้แปลทั้งหมด ยังไงพวกเราลองอ่านไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในบทความวิจัยฉบับเต็ม จาก link ด้านล่างได้
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993026