ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Robert Carver , systematic trader

Robert Carver ปัจจุบันเป็นนักเขียน เป็น systematic trader และเป็นนักวิจัยพัฒนาระบบ เทรด เขาเริ่มต้นเขาสู่โลกการเงินตั้งแต่ปี 2002 เขาเรียนจบปริญญาตรี โท ด้านเศรษฐศาสตร์ เข้าทำงานกับ  Barclays Capital เทรดสินค้า exotic derivatives 

จากนั้นลาออกมาทำงานเป็นนักวิจัยที่ Center of Economic Policy Research แล้วย้ายมาทำงานให้กับ MAN AHL  ซึ่งเป็น Hedgefund อันดับต้นของโลก เขาทำพัฒนาระบบเทรด fundamental global macro strategy จากนั้นขยับขึ้นไปบริหารพอร์ตลงทุนระดับพันล้านเหรียญในสินค้าประเภท fixed income จนปี 2013 เขาลาออกจาก MAN AHL เพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัว และใช้เวลาการพัฒนาระบบเทรด เพื่อเทรดและบริหารเงินของตัวเอง ปี 2015 ออกหนังสือชื่อ Systematic Trading: A unique new method for designing trading and investing systems 

คลิป interview ของรายการ bettersystemtrader นี้สัมภาษณ์ Robert Carver หลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาระบบเทรด ผมสรุปประเด็นหลักๆดังนี้


> เขาเป็น systematic trader เชื่อว่า มนุษย์มีข้อจำกัดด้านอารมณ์และการตัดสินใจ ระบบเทรดช่วยตรงนี้ได้


> การพัฒนาระบบเทรด คือการวางกฏเงื่อนไขการเทรด ที่เหมาะสม เขาเน้นการสร้างระบบเทรด ที่พิสูจน์ได้ ทดสอบได้เชิงสถิติ


> Trading Rule ที่ใช้ เน้น เรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน สามารถเข้าใจและมองเห็นการทำงานได้ชัดเจน เริ่มต้นจาก basic แล้วค่อยพัฒนาต่อยอด ถ้าไปทำอะไรซับซ้อนโดยไม่เข้าใจสุดท้าย จะติดกับดัก over fitting ระบบใช้งานจริงไม่ได้


> เขาเน้น Beta หรือ alternative beta ไม่พยายามสร้างระบบพิเศษที่ทำเงินมากมาย แต่ใช้ระบบธรรมดา ที่ทำกำไรเหมาะสมภาวะตลาด และความเสี่ยงที่จำกัด


> ทำระบบเทรดหลีกเลี่ยงการ over fitting ใช้ WFA บน การทดสอบข้อมูลcในอดีตwที่ยาวaเพียงพอy(10-20ปี) หนีกำดัก over fitting ที่เกิดการยึดติดใน back testing พยายามไปทำให้ระบบมีค่า สถิติ มี sharp ratio ที่ดี ด้วยการปรับให้ระบบติดกับข้อมูลอดีต


> ใช้เทคนิคการ Average หา trading rule ที่ทำผลงานจากการทดสอบระยะยาวได้ดีปานกลาง สอดคล้องกับ Average Return ของ Product ไม่ต้องดีมากเกินไป


> สร้างระบบเทรด ที่ใช้งานได้จริง ไม่ได้ใช้โชว์ นั้นหมายถึงการทำงานได้ในทุกภาวะตลาด(มีแนวโน้มไม่มีแนวโน้ม หมี กระทิง)


> ทดสอบระบบกับ โปรดักช์แตกต่างกัน แต่มีค่า correlation กันระยะยาว ทดสอบสมมติฐานการทำงานระบบ เพิ่มปริมาณข้อมูลในการทดสอบ


> บางภาวะเลือกใช้ rule เทรดแบบ continuous (กระจายการเข้าออกหลายไม้ต่อเนื่อง) แทน binary(เข้า ออกอย่างละครั้ง)


> จากประสบการณ์ทำงานในกองทุนเฮ็ดฟันด์ เขาแนะนำว่าสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง 

- การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) อยู่รอดภาวะตลาด, เลือกใช้ leverage ให้เหมาะสม 
- การคำนึงถึงต้นทุนของการเทรด (Fix cost เช่น ค่าคอมมิชั่น , ค่า slippage ,ค่า spread) 
- ลดความกังวลเรื่อง กำไรรายวัน อย่างกังวลผลการเทรด ขาดทุนระยะสั้นจนต้องแก้ไข หรือ ทิ้งระบบเทรด พยายามมองภาพใหญ่ เน้นการสร้างกำไรต่อเนื่อง ยั่งยืน 
- พัฒนาระบบเทรด เป็นงานระยะยาวใช้เวลาในการทำ ต้องมีความละเอียด มีการเก็บข้อมูล ทดสอบการทำงานจริง จนกว่าจะเชื่อมั่นได้ - ปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การออกแบบ portfolio construction การวางแผนภาพใหญ่ สร้าง return สเถียรระยะยาว


> คุณสมบัติ Good Systematic trader 

- focus มีเป้าหมาย มีแผน 
- ขยัน หมั่นเรียนรู้ 
- ไม่ประมาท ไม่มี ego หรือมั่นใจมากเกินไป 
- เข้าใจความเสี่ยง ไม่ Over trading 
- รับฟังผู้อื่น และกล้ายอมรับความผิดพลาด


สรุปประเด็นหลักๆเท่านี้ ลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://bettersystemtrader.com/026-robert-carver/