ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

13 Things You Should Give Up If You Want To Be Successful

วันนี้ได้อ่านบทความ 13 Things You Should Give Up If You Want To Be Successful รวบรวมโดยคุณ Zdravko Cvijetic ผมอ่านจบแล้ว รู้สึกว่าดีและคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อหลายคนเลยอยากเอาโน๊ตสรุปย่อมาแชร์ไว้

1. ละทิ้งวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
-นอนให้เพียงพอ กินอาหารที่ดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. เลิกวิธีคิดแบบหวังผลระยะสั้น
- วางเป้าหมายระยะยาว โฟกัสในการทำให้สำเร็จ อย่าเห็นกับความสุขระยะสั้น ฉาบฉวย
3. เลิกคิดเล็ก หัดคิดการณ์ใหญ่
- ฝันใหญ่แต่เป็นจริงได้ กล้าวิ่งเข้าหาโอกาส แล้วใช้ศักยภาพของตัวเราให้เต็มที่
4. เลิกหาข้ออ้างหรือกล่าวโทษสิ่งต่างๆ
-คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนกล้าที่ลงมือทำแล้วยอมรับกับความผิดพลาดที่เกิด เรียนรู้จากความล้มเลวและจุดอ่อนของตัวเอง เพื่อปรับปรุงให้ดีในอนาคต
5. เลิกยึดติดกับความคิดเฉพาะตัว (Fixed Mindset)
-เปิดกว้าง รับฟัง เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา สร้าง growth mindset
6. เลิกมองหาทางลัด เชื่อในปาฏิหาริย์(Magic Bullet)
- เลิกงมงายกับทางลัดนำมาซึ่งความสำเร็จในเวลาข้ามคืน
- ผู้ที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่ทำงานหนัก จริงจังและพยายามอย่างต่อเนื่อง อาจจะเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆ 1% ทุกวัน
- ความสำเร็จ ต้องใช้เวลา ใช้ความมุมานะ พยายามและอดทนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย
7. ละทิ้งความสมบูรณ์แบบ
-ความสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีจริง ความยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ กลัวความล้มเหลว ก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการลงมือทำ หรือทำให้เสียโอกาส
8. เลิกทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
- เลือกสิ่งที่ต้องการจะทำให้สำเร็จเพียงอย่างเดียว แล้วทำให้ดีที่สุด ทำให้ใช้เวลาและพลังลงมือทำให้เต็มที่
9. เลิกความคิดจะควบคุมทุกอย่าง
- มุ่งมั่นทำปัจจุบันให้เต็มที่ เต็มความสามารถ แล้วปล่อยวาง ในผลลัพธ์ที่เกิด10. เลิกเห็นดีเห็นงามหรือสนใจกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเรา
- รู้จักปฏิเสธ หรือ ถอยออกจากกิจกรรมที่ไม่ใช่เป้าหมาย หรือสนับสนุนการพัฒนาตัวเรา เพื่อลดการสูญเสียเวลาในชีวิต
11. ละทิ้งคนไม่ดี คนที่เป็นพิษต่อชีวิตของเรา
- เลือกคบคนที่นำพาให้ชีวิตเราไปทางที่ดี ที่เจริญ ละทิ้งคนที่เป็นพิษ คนทำให้เราไปสู่จุดที่ตกต่ำ
12. เลิกพยายามทำตัวเป็นที่รักของทุกคน
- มีจุดยืนของตัวเอง ชัดเจนไม่ต้องเห็นดีเห็นงามกับทุกคน
- ไม่เสียเวลาไปพยายาม ตอบสนองความต้องการของคนอื่น เพื่อทำให้เป็นที่ถูกใจ พึงพอใจของทุกคน
13. เลิกพฤติกรรมใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์
- ตระหนัก เวลา มีจำกัด ใช้ให้คุ้มค่า
- บริหารจัดการเวลา ใช้เวลาให้มากในการพัฒนาตัวเราเพื่อไปยังเป้าหมายความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติมจาก
https://medium.com/…/13-things-you-should-give-up-if-you-wa…