ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความแข็งแกร่งของสหรัฐปี 2018(ด้านเศรษฐกิจ&การเงิน)

กระแสเงินพุ่งเข้าสู่สหรัฐ ทั้งตลาดหุ้น พันธ์บัตรและค่าเงิน รับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และ Benjamin Jone นวค.จาก State Street ให้ความเห็นด้านปัจจัยบวกพื้นฐานที่ดึงดูดเงินเข้าตลาดสหรัฐจาก Fundametal ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ จะเห็นจากปีนี้แม้จบปัจจัยบวกจากนโยบายลดภาษี ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ ต่างมีตัวเลขการเติบโตที่เป็นบวก
จากภาพแรกจะเห็น asset ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐ เช่น S&P500 และค่าเงิน USD บวกต่อเนื่องตลอดปี เอาชนะกลุ่มตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่(EM equity และ EM debt)ที่ปีนี้ อาการค่อนข้างไม่สู้ดีไปตามๆกัน

ส่วนภาพที่สอง แสดงความผิดปกติ ที่เกิดช่วงกลางปี 2018 ทิศทางลักษณะของตลาดหุ้นสหรัฐ bullish ขยายตัวโดดเด่นแตกต่างจาก ดัชนีตลาดประเทศอื่นๆ และการ divergence มีขนาดและระยะห่างออกไปเรื่อยๆในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา