ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ครบรอบ 10 ปี Bitcoin

สิบปีที่แล้ว Satoshi Nakamoto ได้เผยแพร่เอกสารแนวความคิด “purely peer-to-peer version of electronic cash” ในนาม Bitcoin ในช่วงแรกยังไม่ได้รับการตอบรับมากเท่าไหร่ จนมาถึง May 2010 ที่นักพัฒนา Laszlo Hanyecz ได้นำ 10,000 Bitcoins ไปแลกกับ pizzas ถือเป็นครั้งแรกที่ virtual currency ได้ถูกนำมาใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าในโลกจริง
คิดมูลค่า Bitcoinในปัจจุบัน พิชซ่าถาดนั้นน่าจะเป็นแพงที่สุดในโลก ทีมงานบลูมเบิรกได้รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบอำนาจการซื้อของ 10,000 Bitcoins กับสิ่งของ ในช่วงเวลาต่างๆ นับจากปี 2010 ซึ่งจะพบช่วง Peak ของ Bitcoin ปี 2017 จะพบว่า 10000 bitcoin มีค่าสูงถึง $186 million มูลค่าเทียบเท่ากับภาพเขียน Mark Rothko’s No. 6 แม้ในปี 2018 มูลค่าถดถอยลง 10000 Bitcoin ยังสามารถซื้อเรือ yacht ($87M) หรือแม้เครื่องบินรบ F-35A ($94.6 million)ได้เลยทีเดียว


ด้าน Daily transactions ทะลุ $1 million ช่วง April 2011 หลังข่าวการใช้ Bitcoin ซื้อ pizza จุดสูงสุดมาเกิดช่วงปี ปลายปี 2017 โดยเฉพาะจุด peak ที่ January 2018 ที่ transactions สูงถึง $5 billion ต่อวันจากการเทรดเก็งกำไรใน exchage ต่างๆทั่วโลก (แม้ยังไม่สามารถใช้ bitcoin ทำธุรกรรมทางการเงินเหมือนสกุลเงินปกติก็ตาม)
ขณะเดียวกันช่วงหลังปี 2013 ถึงปัจจุบันกระแส cryptocurrency ร้อนแรงอย่างหนัก เกิดเหรียญ cryptocurrency ใหม่ๆขึ้นมากกว่า 1000 สกุล ปี 2017 มีจำนวน 200 ตัวที่เทรดใน digital currency exchanges ปัจจุบัน regulators ประเทศต่างๆเริ่มเข้มงวดออกมาตรการควบคุมมากขึ้น ทำให้มูลค่าของ cryptocurrency ลดลงจากจุดสูงสุดกว่า $600 billion จำนวนไม่น้อยก็ล้มสลายสูญเสียมูลค่าไปปัจจุบันปลายปี 2018 เหลือราวๆ 100 สกุลที่มีสภาพคล่องสำหรับการซื้อขายในตลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.bloomberg.com/graphics/2018-bitcoin-anniversary/