ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Risk Map 2019


วันนี้นั่งอ่านบทความของ Ben Carlson แห่ง Ritholtz Wealth Management เขาพูดถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่จะเกิดในปี 2019 มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกัน รวมไปถึง idea เรื่องการวางกลยุทธ์การเทรด สอดรับกับ theme ของความไม่แน่นอนที่จะเกิด โดยอิงจาก riskmap ในปี 2019 ซึ่งนวค. จาก controlrisks ได้มีการสรุป Top Five Risks for 2019 เอาไว้ ดังนี้
1. US-China trade rift foretells a new global order
> ประเด็น trade war ระหว่างจีนและสหรัฐ ที่มีการมองว่าจะกระทบไปถึง geopolitical และธุรกิจของบริษัทต่างๆ ที่ติดอยู่ตรงกลาง ระหว่างการโต้ตอบของจีนและสหรัฐ
2. The global data switchback ride
> ประเด็นเรื่องของข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล จากธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทไอทีและเทคโนโลยี กลายมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ที่ดูเหมือนกลุ่ม EU และ US มองไม่ตรงกัน ทำให้การเป็นข้อขัดแย้ง ประเด็นนี้รวมไปถึงภัยคุกคาม cyber security อีกด้วย


3. American political gridlock
> ความเห็นไม่ลงตัวของพรรคการเมือง Democrats ที่ครองเสียงสภาล่างและRepublican ครองเสียงในสภาสูง หลายนโยบายที่ต้องผ่านสภา ดูเหมือนจะไม่ง่ายและอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเมือง เหมือนปัจจุบันสหรัฐกำลังเผชิญ อยู่ อาจจะนำมาซึ่งการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
4. Extreme weather disruption
> ปัญหาสภาพอากาศที่แปรปวน และรุนแรง เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟป่า จะกระทบต่อธุรกิจและภาคการเกษตร ทำให้เกิดความเสียหาย และกระทบต่อเศรษฐกิจ
5. Multinationals becoming nationless
> ประเด็นชาตินิยม ผลกระทบ nationalist politics ต่อธุรกิจ
ลองเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้จาก link ข้างล่าง และหาข้อมูลกันต่อ ว่ามันจะกระทบต่อ สินทรัพย์ต่างๆในพอร์ต หรือกลยุทธ์การเทรดของเรามากน้อยอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
https://www.controlrisks.com/riskmap/top-five
ดาวน์โหลด risk map
https://www.controlrisks.com/riskmap/maps