ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

How did Stock Market Valuation change in 2018?

Norbert Keimling แห่ง StarCapitalAG นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลง Market Valuation ของตลาดหุ้น 18 แห่งทั่วโลก ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โดยเขาทำการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่า Shiller-CAPE และ Price-to-Book-Ratio ในแต่ละตลาดและทำการแยกขนาดของ market cap และจำแนกตลาด รายภูมิภาค ด้วยสีต่างๆ จากนั้นจัด zone เพื่อแสดงค่าระดับความถูกแพง และการดึงดูดใจ ที่เกิดจากค่าตัวแปรทั้งสองที่ทำการติดตามในแต่ละปี


ความน่าสนใจคือพฤติกรรม ลักษณะเฉพาะของแต่ละตลาด เช่นตลาด สหรัฐ, ตลาดรัสเซีย และตลาดญุี่ปุ่น ที่มีพฤติกรรมเฉพาะตัว ตรงนี้ไม่ขอลงรายละเอียดเพิ่มเพราะข้อมูลมันน้อยเกินไปจะสรุป
ลองเข้าไปดูภาพเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้จาก link ด้านล่างครับ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=1a3JJnRBBFQ