ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

How JPMorgan's cryptocurrency is different from bitcoin

สรุปประเด็น JPM Crypto

- JPMorgan สถาบันเงินอันดับต้นของโลกเปิดตัว JPM Coin เป้าหมายใช้เทคโนโลยี block chain มาพัฒนาเป็นช่องทางการชำระเงินข้ามพรมแดน ลดเรื่องเวลาในการชำระบัญชีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- นำข้อเด่นของ cryptocurrency มาใช้ในงานธนาคาร แก้ข้อจำกัดเดิมๆ เช่น valuation และเรื่องของ volatility
- JPM Coin เป็น cryptocurrency ที่สร้างโดย major U.S. bank ผูกค่า แบบ fix กับดอลลาร์ โดย 1Token = 1$
- การผูก value กับดอลลาร์ทำให้ ลด volatile ในมูลค่าของ cryptocurrency บวกกับรับรองสถาบันการเงิน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการใช้งาน
- พัฒนาส่วนรักษาความปลอดภัย JPM coin รันตัว blockchain network ที่ออกแบบมาเฉพาะเรียกว่า Quorum
- ปัจจุบันให้บริการสำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ บริษัทขนาดใหญ่, ลูกค้าสถาบันที่ต้องการซื้อ JPM Coin สำหรับ transfer cross-border payments หรือชำระเงินจ่ายหนี้ต่างๆระหว่างสถาบัน
- กูรูมองว่า JPM Coin ไม่ได้ทำมาเพื่อเป็น asset หรือเน้นมูลค่าจากตัว cryptocurrency แต่ออกมาเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะการปรับตัวของ bank ใหญ่สู้กับ fintech ที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง block chain มาแย่งส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงเป็นการแก้ข้อจำกัด เรื่องการโอนเงิน ชำระเงิน ที่เคยเป็นอุปสรรคและปัญหาเดิมๆที่เกิดต่อลูกค้าด้วย smart contracts แทนเทคโนโลยีเดิมเช่น wire transfers
- นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการต่อยอดไปถึงระบบการปล่อยกู้และด้าน asset management ด้วยเทคโนโลยีเดียวกันอีกด้วย


- มุมมองต่อตลาด cryptocurrency กูรูส่วนใหญ่มองว่าไม่ค่อยกระทบ เพราะกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้งานแตกต่างกัน การสะสมเป็น asset หรือ การใช้ด้านที่ไม่ต้องการตรวจสอบ ต้องการความเป็นส่วนตัว กลุ่ม bitcoin และอื่นๆ ยังเป็นที่ต้องการเช่นเดิม ในระยะยาวกลุ่ม cryptocurrency บางตัวอาจจะด้อยมูลค่าด้านการนำไปใช้งานด้านการเงินได้เช่นกัน
- เป็นสัญญาณการปรับตัวของ ธนาคารและสถาบันการเงิน กับเทคโนโลยีใหม่ อาจจะพบ ธนาคารอื่นๆ อาจจะมีการออก cryptocurrency เพื่อธุรกิจ ตาม JPM ได้เช่นกัน

อ้างอิง
https://www.cnbc.com/2019/02/13/jp-morgan-is-rolling-out-the-first-us-bank-backed-cryptocurrency-to-transform-payments--.html
https://www.forbes.com/sites/madhvimavadiya/2019/02/17/jp-morgans-cryptocurrency-jpm-coin-is-not-a-cryptocurrency
https://www.youtube.com/watch?v=OcdJQ-gTqEo