ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Bill Gross' Alpha: The King Versus the Oracle.

เมื่อปี 2018 ผมนำเอา paper เรื่อง Buffett's Alpha ของ Andrea Frazzini ทีมวิจัย AQR ศึกษาไว้มาอภิปรายให้ฟัง ปีนี้ 2019 Aaron Brown จาก NYU ทำการศึกษาพอร์ตลงทุนระยะยาว ของเจ้าพ่อ fixed income อย่าง Bill Gross และเผยแพร่ paper ที่ชื่อว่า Bill Gross' Alpha: The King Versus the Oracle
วันนี้ผมมีโอกาสได้นั่งอ่าน paper นี้ พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายด้าน ซึ่งจะเห็นแนวทางการสร้าง alpha ของ Bill Gross ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี(1987-2014) นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ ตลาด Fixed income อาจจะต่างจากหุ้น แนวทางการลงทุน หรือการวางกลยุทธ์แตกต่างไป พอไปเทียบกับ warren buffet อาจจะดูได้ยาก แต่สิ่งหนึ่งที่ paper นี้สะท้อนให้เห็นคือ ทุกแนวทาง ล้วนประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น

จากรายงานจุดน่าสังเกตคือการวิเคราะห์ correlation ระหว่าง bond และทำ risk premium allocatorไปยังประเภท bond ต่างๆผสานทั้งการสร้างโอกาสเพิ่ม high return ใน bond เสี่ยงสูงผสมกับการคุมความเสี่ยงในการลงทุน bond เสี่ยงต่ำ อายุยาว ซึ่งการคำนวณตรงนี้เป็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้คุณ Bill Gross ยังสามารถหาจังหวะการเก็บ credit risk ได้ถูกจังหวะ ทำให้สร้าง alpha ของพอร์ตได้
ลองเขาไปดูกลยุทธ์และแนวทางการบริหารพอร์ต Fixed income ของ Bill Gross ได้จาก link ด้านล่าง
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3345604