ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คำแนะนำด้านการเงินจาก Ray Dalio สู่เหล่า millennials

ไปเจอคลิปหนึ่งของคุณ ray dalio ค่อนข้างดีเลยทำสรุปมาฝาก โดยเฉพาะน้องๆ millennials ที่ติดตามอ่าน เริ่มต้นพูดถึง millennial ที่พบประสบการณ์ไม่ดีในช่วง Subprime Crisis ทำให้เกิดความกลัว พลาดโอกาสที่จะลงทุน (คล้ายกับยุคพ่อแม่ของเขาที่เจอ great depression ช่วง 1930s ทำให้ไม่กล้าลงทุน) ทางแก้มองภาพรวม เรียนรู้ crisis ทั้งหมดที่เกิดในอดีต เข้าใจ cycle

คุณ ray dalio แนะนำทางการเงิน 3 ข้อสั้นๆสำหรับ millennials รับมือสิ่งที่เกิด ดังนี้
1. สร้างเงินออม(Saving)
-คำนวณว่า เราสามารถออมเงินได้มากแค่ไหนต่อเดือนโดยคิดจาก รายได้ และรายจ่ายที่เกิดต่อเดือน กรณีถ้ามีหนี้(debt) ควรจะมีหนี้ที่ดี พวกที่สร้างโอกาส สร้างรายได้ในอนาคต ไม่ใช่หนี้เพื่อการบริโภคหรือซื้อวัตถุ สิ่งสำคัญควรสร้างเงินออมได้มาก ต่อเนื่อง
2.สร้างความมั่งคั่ง(wealth)
-เรียนรู้ ศึกษาการนำเงินออม ไปใส่ใน asset ที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เติบโตระยะยาว เอาชนะเงินเฟ้อ
-จัดการควรเสี่ยงด้วยการ diversification กระจายเงินออมไปใน asset หลากหลายประเภท,
หลากตลาด,หลากหลายภูมิภาค โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเลือกให้ถูก หรือเน้นจะเจอแจ๊คพล๊อต สุดท้ายใน
ช่วงชีวิต ทุกสินทรัพย์ย่อมเจอกับช่วง crisis หรือพบกับช่วงเลวร้ายได้ทั้งนั้น


3.หาโอกาสจากมุมมองที่แตกต่าง
- มองตรงข้ามกับความเชื่อ ความคิดของคนทั่วไปในตลาด เอาชนะอารมณ์ตัวเรา กล้าที่มองหาโอกาส จากความกลัว หรือจุดในช่วงที่ คนทั่วไปไม่สนใจ

ประเด็นคำถามเพิ่มเติม
economic downturn อาจจะมาถึง กระทบต่อโครงสร้างสังคม ช่องว่างรายได้ ปัญหาหนี้กระทบต่อนโยบายของรัฐบาลจะกระทบต่อเงินสนับสนุน ด้านต่างๆ เช่นสุขภาพ, เงินสนับสนุนกองทุนเกษียณ เป็นต้น เกิดปัญหาต่ออนาคตของคน ที่พึ่งพารัฐสวัสดิการ อย่างเดียว
- แก้ปัญหาช่องว่างรายได้ ยกตัวอย่าง Micro Loan เพื่อส่งเงินไปให้ประชาชนชั้นล่าง รายได้น้อย ในลักษณะต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ ต้องการเงินอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น หรือนำเงินใช้เพื่อประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถเข้าถึง เงินกู้ จากระบบธนาคารได้ เพราะปัญหาเรื่องเครดิต การค้ำประกันหรือปัจจัยอัตราดอกเบี้ยที่แพง
หวังว่าจะมีประโยชน์ ลองเข้าไปฟังฉบับเต็มได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=9RrMcq-zJcU