วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Uncertainty ว่าด้วยความไม่แน่นอน

อธิบายเรื่อง Uncertainty Analysis และ Monte Carlo Method จบทิ้งท้าย slide ด้าน quote คำพูดคมๆจากบทความของ Cassie Kozyrkov

Uncertainty means you can come to the wrong conclusion,
even if you have the best math in the world.


การเทรดยังไงเสียก็หนี้ไม่พ้น risk ส่วน risk เป็นซับเซตของ uncertainty นั้นแหละแต่ risk นั้นมักจะสามารถ คำนวน probability และ impact ที่เกิดได้ ลองดูภาพด้านล่างได้ ประกอบ