ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

+swap & time arbitrage

วันนี้ ปิด position ค้างมาออกได้จากการใช้ประโยชน์ของ swap จึงอยากเขียนบันทึกไว้ เทรดเดอร์ ไม่มีใครบอกให้ต้องเล่นสั้นเสมอไป ดังนั้นอย่าไปดูถูกพลังของ +swap และ "time arbitrage"
นำสองสิ่งมาใช้ให้เป็น บวกกับการเลือก product และทำ portfolio construction ที่ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ trading system ได้


นอกจากนั้นการใช้ time management และ +swap นอกจากได้ ผลตอบแทนมาลด DD ของ position บวกเพิ่ม ความสามารถในการถือสถานะให้ยาวขึ้น แล้ว ยังมาลด cost พวกค่าคอมมิชั่นและอื่นๆได้ด้วย
ซึ่งสุดท้ายเป้าหมาย คือการทำให้เกิด alpha หรือสร้างให้ balance curve มันมีความสัมพันธ์กับ market น้อยที่สุดเพื่อลดความผันผวนจากตลาด และสามารถสร้างผลตอบแทนเชิงบวกได้ในทุกสภาพตลาด
ปล. เช่นเดียวกัน ก็ไม่ใช่ทุกโบรกเกอร์จะให้ swap ที่ดีหรือเท่ากันเสมอไป ขณะเดียวกันบางสินค้า swap ดีแต่สภาพคล่องในการเทรดต่ำ บวก spread อาจจะกว้าง ก็เป็นได้ ดังนั้นจุดนี้ ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้ดี ก่อนเข้าไปเทรดเสมอ