ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Diversifying Well Is the Most Important Thing You Need to Do in Order to Invest Well

วันนี้ผมมีโอกาสอ่าน บทความหนึ่งของ Bridgewater Associates เขียนโดย Ray dalio เขาพูดถึงการกระจายความเสี่ยง ที่ช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพของพอร์ต อ่านจบรู้สึกมีประโยชน์ โดยเฉพาะการเทรด/ลงทุนภาวะตลาดแบบนี้ เลย สรุปประเด็นสำคัญ แบ่งปันเอาไว้ ดังนี้
- Ray dalio เขาเชื่อว่าตลาดนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่รู้ มากกว่าสิ่งที่เรารู้
-เมื่อไม่รู้ ก็ไม่ควรไปวัดดวง ดังนั้น diversification จะเป็นกุญแจสำคัญในการปรับ expected return-to-risk ratio ที่เหมาะสม
- บางทีเลือกหุ้น เลือกสินทรัพยที่ดี จาก khowleage ที่มีแต่ไม่ได้การันตรีว่า outcome ออกมาจะ Win เสมอไป เพราะมันมีปัจจัยอื่นๆ unkhown เข้ามาเกี่ยว
- การทำ Diversify ที่ดีช่วยลด expected risk อันนี้ ray dalio ยกเรื่องที่พูดถึง Holy Grail of Investing ในหนังสือ อธิบายต่อว่ามันเป็นหลักการของ risk parity ซึ่งเป็นแก่นของ All Weather ในการทำ balanced portfolio- Extreme movement ใน market หรือ economic เกิดได้เสมอ เช่นเดียวกับราคา asset ที่มีทั้ง “discounted” หรือ “priced in” การตัดสินใจซื้อขาย เพื่อไม่ให้ผิดพลาด ไม่ควรใช้อารมณ์ ควรการจำแนกภาวะไม่คงตัว ทำ rebalancing portfolio ให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
- การเสี่ยงมากสูง ไม่ได้หมายความว่าจะการันตรีว่าได้กำไรมากตามด้วย เสี่ยงมากขาดทุนหนัก เงินทุนลด อำนาจเงินพอร์ตลดลง การ recover กลับมาทำได้ยากขึ้น(50% loss จะต้องสร้าง 100% gain เพื่อ recover ) ดังนั้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง จึงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไป
-คำแนะนำ การ Diversify ที่ดี ต้อง กระจายแยกโดเมน ได้แก่ asset classes, sectors, currencies, countries, และ investment “styles” (like small cap, growth, etc., in equity markets).
- Ray แสดงภาพผลการทดสอบย้อนหลัง 10 ปี equal weigthed +rebalanced monthly ทำผลงาน risk-adjusted returns ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของราคา asset ในขณะเดียวกัน total drawdown ก็ต่ำกว่าด้วย
- จบทิ้งท้ายด้วยประโยค diversifying well is the most important thing you need to do in order to invest well.
อ่านฉบับเต็มพร้อมดูผลการวิจัย ได้จาก link ด้านล่างครับ