ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

การศึกษาของ Microsoft Japan ระบุว่าการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์นั้น ช่วยเพิ่ม productivity ได้เพิ่มถึง 40% โดยผลการศึกษาเทียบกับปีเดือน สค. 2018 พบว่า การทำงาน 4 วันช่วยลดค่าไฟฟ้าลง 23%, ลดจำนวนกระดาษลง 59%

นอกจากนี้ข่าวระบุว่ารัฐบาลญุี่ปุ่นมีแผนปรับลดชั่วโมงทำงาน แก้ปัญหา over work บางบริษัทพนักงานต้องทำงานหนัก และต้องทำงานกว่า 6 วันต่อสัปดาห์ แผนการปรับลดเวลางาน เพิ่ม work life balance น่าจะการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยตามไปด้วย (แรงจูงใจในการมีครอบครัว มีบุตร รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)
อ้างอิง
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7644931/Microsoft-Japan-brings-three-day-weekends-sees-40-CENT-increase-productivity.html