ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

asset and a liability

"พ่อรวยสอนลูก : Rich Dad Poor Dad" ของ Robert Kiyosaki นี้เป็นหนังสือการเงินเล่มแรกเลยที่ตอนนั้น อ่านแบบจริงจัง 3 รอบกว่าจะเขาใจว่าทำไมเขาสอนไม่เหมือนคนอื่น ทำไมคนอื่นทั่วไปที่คิดต่างถึงด่าความคิดของเขาในหนังสือ
เล่มนี้อ่านแบบ open mind ไม่มีธงเรียกว่าคือเอาแนวคิดนี้มาใช้เป็น road map ได้ยันทุกวันนี้ พื้นฐานง่ายๆมันสอนให้เราคิดก่อนใช้ คิดก่อนเป็นหนี้(liability) แล้วรู้จักที่จะอดออมเพื่อสร้าง asset ของตัวเอง ต่อไป
........

You must learn the difference between an asset and a liability and buy assets.’
“Very simply, the rich invest their money in assets that put more money in their pockets, such as real estate, stocks, bonds, notes, and intellectual property,” he explained. “The middle class and poor invest their money in liabilities that take money out of their pockets such as mortgages, consumer loans and credit card debt.”