วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ระดับตำนานเขาถกเถียงกัน

ระดับตำนานเขาถกเถียงกัน เหมือนที่เคยกล่าว pattern มันเป็นเรื่องปัจเจกที่ไม่จำเป็นว่าทุกคนต้อง เห็นเหมือนกันเสมอไป สุดท้ายการนำไปใช้ก็ขึ้นกับวิจารณญาณและการตีความของแต่ละบุคคล


อ่านรายละเอียดและคอมเมนต์เพิ่ม
https://twitter.com/PeterLBrandt/status/1198786623921627137