ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Good decision making

คุณเรย์ ดาริโอ กล่าวไว้ในบทความ principle ว่า 2 อุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้เรามองไม่เห็นตัวเราและมองไม่เห็นความจริงที่เกิด ได้แก่ อัตตา ยึดติดกับตัวตนของตัวเองมากไป(ego) และ จุดบอดอิงกับความเชื่อบางอย่าง(blind spots) แบบสุดโต่งไม่มีเหตุผล เมื่อมองไม่เห็นความจริงที่เกิด ไม่เข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริง ย่อมทำให้ยากที่เกิดการตัดสินใจอย่างดีมีประสิทธิภาพในชีวิต เกือบทุกวันเรามีเรื่องให้คิด ให้ต้องตัดสินใจจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะถ้าเป็นการตัดสินใจสำคัญในชีวิต หรือทางธุรกิจ ยิ่งต้องระมัดระวัง ดังนั้นเราจึงควรที่จะรำลึกถึง 2 อุปสรรคสำคัญนี้ก่อนที่จะ ทำการตัดสินใจเสมอ ตรวจสอบว่าทั้ง ego และ blind spots ของเรามันเข้ามามีอิทธิพล มากเกินไปหรือไม่