ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หยุดพิจารณาตัวเอง ก่อนก้าวเดิน

ทุกต้นปีก่อนเริ่มทำงานผมใช้เวลา ในการทบทวนและวางแผนทิศทางชีวิต เพื่อทำให้ ตัวเราสามารถมองเห็นภาพรวมในเส้นทางที่จะเดินต่อไป รวมถึงจะช่วยเราประเมินความเสี่ยงและโอกาส ในทุกการตัดสินใจได้ดีขึ้น

เบื้องต้นผมเองใช้หลัก อิคิไก(ikigai) ของญุี่ปุ่นความหมายประมาณว่า "เหตุผลของการมีชีวิตอยู่" มีการถ่ายทอดและมีการสอนให้นำมาพิจารณาการดำเนินชีวิตของเรา โดยประยุกต์ใช้ตั้งคำถาม เพื่อใช้พิจารณาการงาน หรือกิจการที่เรากำลังทำได้

หลักของ อิคิไก คือการพิจารณาความสมดุล ได้แก่
-ความสุขที่ได้ ,
-รายได้/ผลตอบแทนที่ได้รับ,
-สิ่งที่เราทำได้ดี,
-ประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งทางตรงทางอ้อม

กรณีนี้ประยุกต์เพื่อพิจารณางานที่ทำเช่นถ้าเราเป็น "เทรดเดอร์" ลองตั้งคำถามตัวเราว่า การเป็นเทรดเดอร์ เราต้องการเป็นเพราะอะไร (อย่าไปโฟกัสแค่รวยอย่างเดียว) มันต้องมีเหตุผลประกอบ มีแรงจูงใจ ที่ทำให้อยากพยายาม ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากเป็นเทรดเดอร์มาก แค่ไหน(เพราะสุดท้ายการพัฒนาตัวเองให้เก่ง มันต้อง trade off ต้องแลกหรือสละอะไรบางอย่างเสมอ)เมื่อเราชัดเจน จะทำให้อยากทำงาน อยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกวันที่ตื่นขึ้นมา เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นแรงขับดันให้เราเดินทาง ผ่านอุปสรรค์ ผ่านความยากลำบากไปถึงเป้าหมายได้

ดังนั้นก่อนเริ่มต้นเดินทางในปี 2020 อยากแนะนำให้ลองเอาหลัก อิคิไก(ikigai) ไปพิจารณาแล้ว เขียนคำตอบของเราลงในกระดาษ เพื่อทบทวนสิ่งที่เราทำอยู่ มันช่วยให้เรามองเห็นอะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เราต้องการ หรือเหมาะสมจริงๆหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม
https://themomentum.co/ikigai-japanese-secret/
https://becommon.co/life/ikigai/