ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความไม่เป็นเหตุเป็นผลของตลาด

ราคาสินทรัพย์ เช่น หุ้น ทองคำ น้ำมัน ส่วนใหญ่ในภาวะไม่ปกติ มันจะยากที่จะหาความเป็นเหตุเป็นผล(สิ่งที่เราเห็นตามสื่อมันคือคำอธิบาย ผลที่เกิด) เพราะราคาตลาด(market price) มันเปลี่ยนแปลงไปตาม ความหวังในอนาคตของคนในตลาด ทั้งด้านบวก(positive)และลบ(negative expectation)

การพยายามไปหาคำตอบ หรือคำอธิบาย ให้ได้แท้จริงมันยาก ยิ่งพยายามจะไปคาดเดา หรือพยากรณ์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในภาวะแบบนี้ยิ่งยากไปอีก

ช่วงนี้มีแต่คนถามเรื่อง ตลาดหุ้น ว่าทำไมวันนี้ราคาลง ทำไมพรุ่งนี้ขึ้น ส่วนตัวผมไม่มีคำตอบให้จริงๆ ก็เทรดไปตามระบบ flow ไปกับสิ่งที่เกิด สังเกตและ ปรับตัววางแผนรับมือ

สิ่งสำคัญคือ การไม่ใช้อารมณ์ เพราะช่วงนี้ อารมณ์ ถูกเล้าได้ง่าย สุดท้ายยิ่งหมกหมุ่น ยิ่งพยายามหาคำอธิบายหรือหาความชัดเจน จะยิ่งทำให้เครียดก็จะนำมาซึ่งความผิดพลาด

ยกตัวอย่างเคสของความไม่เป็นเหตุเป็นผล กรณีช่วง 4 ปีที่แล้ว ราคาน้ำมัน WTI ลงมาจากปีก่อนหน้า $120 / บาร์เรลมาระดับต่ำสุด $27 / บาร์เรล โดยปริมาณน้ำมัน 1 บาร์เรลเท่ากับ 159 ลิตร เมื่อเทียบราคากับ น้ำแร่ หรือ แม้แต่ ไวน์ เหล้าต่างประเทศ น้ำมันยังถูกกว่า แต่ตอนนั้นความกลัว และความไม่ปกติของตลาดก็ทำให้ ราคาน้ำมัน สะท้อนความไม่เป็นเหตุเป็นผ

Key สำคัญถ้าอยากอยู่รอดในตลาด ก็ต้องเรียนรู้เข้าใจสิ่งที่เป็น(Reality) มากกว่าสิ่งที่เราเชื่อ หรืออยากจะให้มันเป็น จากนั้นสร้างระบบในการเทรด + วางแผนจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม เท่านี้ไม่ว่าจะแย่แค่ไหน เราก็ผ่านไปได้ครับ